Tillträde till lägenheter

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Vid service som t.ex. obligatorisk ventilationskontroll, målning av fönsterbleck etc. skickas det ut information till alla medlemmar. Där meddelas också hur tillträde till lägenheten kan ske på ett säkert sätt om man inte är hemma.