Hjärtstartare i Minneberg

Minnebergs samfällighetsförening investerade 2018 i ett antal hjärtstartare som har installerats i områdets trapphus eller vidstående tvättstuga enligt följande:

  • Svartvik – port 25 och 39
  • Tangen- port 63 och 75
  • Tranan – port 90
  • Sandvik – port 112

Dessutom finns hjärtstartare i föreningslokalerna Badviken och Båtviken samt motionslokalen i anslutning till Badviken. Befintliga hjärtstartare finns inlagda i hjärtstartarregistret som är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR.

Syftet med registret är att samla informationen om landets publika hjärtstartare och dess tillgänglighet på ett ställe. Därefter görs deras geografiska placering tillgänglig för allmänheten. Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet. Likaså verkar registret för att öka användningen av de publika hjärtstartarna.

Utbildning i hjärt och lungräddning

Minnebergs samfällighetsförening har under våren 2018 erbjudit boende utbildning i hjärt och lungräddning. Om du är intresserad av att får en utbildning kontakta info@minneberg.com så kan nya tillfällen erbjudas om intresse finns.

Kedjan som räddar liv

  • Tidigt larm, för att få hjälp.
  • Tidig HLR, för att vinna tid.
  • Tidig defibrillering, för att starta hjärtat.
  • Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera.
  • Vård efter hjärtstopp

Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt och effektivt så ökar chansen för överlevnad markant. Om någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och återhämtningen för personen som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.