Skyddsrum

Det finns 12 skyddsrum i Minneberg. Tangen äger och underhåller tre av dessa. De finns på följande adresser:
Svartviksslingan 51 (180 platser)
Svartviksslingan 65 (180 platser)
Svartviksslingan 73 (120 platser)

Förutom dessa finns även skyddsrum på Svartviksslingan 4, 29, 37, 45, 86, 94, 96,110 och 112. 

Ingången till skyddsrummen skall vara markerade med en blå triangel på orange bakgrund.  Våra skyddsrum används normalt bla som lägenhetsförråd, men om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att detta sker, även om alla boende i området förväntas hjälpa till. (Styrelsen har nyligen initierat en inventering av våra skyddsrum för att säkerställa att alla säkerhetskrav är uppfyllda.)

För vidare info gällande skyddsrum se https://www.msb.se/skyddsrum samt https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/skyddsrum-i-bostadsrattsforeningar-och-fastigheter/