På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ordningsregler

För allas trivsel har vi vissa ordningsregler. Den inre och yttre miljön är både vårt ansikte utåt och vår egen trivsel. Därför är det viktigt att alla beter sig på ett sådant sätt att miljön i och omkring våra fastigheter alltid ger ett välskött, prydligt och bra intryck.

Utemiljö

- Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar samt plockar in leksakerna efter dagens lek, i därtill avsedda behållare.
- Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar.
- Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet.
- Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte förorenar. Plocka upp eventuell spillning.
- Mata gärna fåglarna, men låt inte fågelmaten locka råttor och möss. Häng upp en talgboll t.ex, så blir fåglarna glada.
- Kasta inte cigarettfimpar utomhus – de skräpar ner och kan vara farliga för barnen.
- Badbryggan är till för bad och inte för att lägga till båtar.
- Det är förbjudet att parkera bilar på gårdarna. Vid lastning och lossning tillåts 15 minuters parkering.
- Har du grillat eller haft picknick vid grillplatserna, är det ditt ansvar att städa upp efter dig.

Lägenheten
- Njut gärna av musik sång och fest, titta på TV och lyssna på radio, men håll ljudvolymen låg mellan klockan 22.00-07.00.
- Att klampa omkring med träskor i lägenheten är också störande för dem som bor under.
- Tänk på att skrik och bråk i lägenheten också stör.
- Att spika, borra eller utföra renoveringsarbeten i lägenheten är ibland nödvändigt. Tänk på dina grannar och borra under en begränsad tid på dagen. Vardagar kl. 8 – 19. Lör- och söndagar kl. 11 – 15. Informera gärna med en ”lapp” på anslagstavlan vid porten.
- Larma inte jourtjänsten i onödan. Ligger underhållsansvaret enligt stadgarna på dig som medlem, blir det också du som får stå för utryckningskostnaden.
- Grillning på balkongerna är tillåtet om du använder el-grill. Sunt förnuft och omtanke om grannarna är bra.
- Under inga omständigheter får blomlådor eller andra föremål sättas upp på utsidan av balkongen.
- Använd piskställningen på gården när du ska piska dina mattor.

Gemensamma utrymmen
- Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen. I förråd, tvättstuga och hiss är det absolut förbjudet att handskas med eld eller verktyg som kan åstadkomma gnistbildning eller värme.
- Av brandsäkerhetsskäl får cyklar eller annan utrustning, såsom barnvagnar, rollator eller dylikt, inte ställas i trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen. Cyklar och mopeder får inte heller parkeras framför entréportar. Inget brännbart eller hindrande material får finnas i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Vid eventuell brand måste såväl boende som brandpersonal kunna ta sig in/ut, utan att riskera att hindras.
- Slå in soporna ordentligt, så att vi inte får obehaglig lukt från sopnedkastet.
- För den gemensamma trevnaden i tvättstugan hjälps vi åt att hålla snyggt, genom att städa efter oss – se ordningsreglerna i tvättstugan. Reglerna finns även i dokumentlistan längst ned på denna sida.
- Håll garage- och förrådsdörrar låsta.
- Inget brandfarligt får förvaras i källarförråd, vindar eller garage. Det innebär att motorfordon (mopeder m.m.) inte får förvaras i förråden p.g.a. brandrisken


Anslagstavlor
Anslagstavlorna som finns vid varje husingång är till för meddelanden från Tangens styrelse och HSB för att informera om sådant som berör tangens medlemmar. Medlemmar skall också använda anslagstavlorna för att meddela alla som bor i trapphuset när en lägenhet kommer att repareras och störande ljud är oundvikligt.

Anslagstavlorna skall däremot inte användas för reklam eller för affischering av angelägenhet som inte berör alla i trapphuset.