Ordningsregler

För allas trivsel har vi vissa ordningsregler. Den inre och yttre miljön är både vårt ansikte utåt och vår egen trivsel. Därför är det viktigt att alla beter sig på ett sådant sätt att miljön i och omkring våra fastigheter alltid ger ett välskött, prydligt och bra intryck.

Utemiljö

- Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar samt plockar in leksakerna efter dagens lek, i därtill avsedda behållare.
- Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar.
- Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet.
- Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte förorenar. Plocka upp eventuell spillning.
- Mata gärna fåglarna, men låt inte fågelmaten locka råttor och möss. Häng upp en talgboll t.ex, så blir fåglarna glada.
- Kasta inte cigarettfimpar utomhus – de skräpar ner och kan vara farliga för barnen.
- Badbryggan är till för bad och inte för att lägga till båtar.
- Det är förbjudet att parkera bilar på gårdarna. Vid lastning och lossning tillåts 15 minuters parkering.
- Har du grillat eller haft picknick vid grillplatserna, är det ditt ansvar att städa upp efter dig.

Lägenheten
- Njut gärna av musik sång och fest, titta på TV och lyssna på radio, men håll ljudvolymen låg mellan klockan 22.00-07.00.
- Att klampa omkring med träskor i lägenheten är också störande för dem som bor under.
- Tänk på att skrik och bråk i lägenheten också stör.
- Att spika, borra eller utföra renoveringsarbeten i lägenheten är ibland nödvändigt. Tänk på dina grannar och borra under en begränsad tid på dagen. Vardagar kl. 8 – 19. Lör- och söndagar kl. 11 – 15. Informera gärna med en ”lapp” på anslagstavlan vid porten.
- Larma inte jourtjänsten i onödan. Ligger underhållsansvaret enligt stadgarna på dig som medlem, blir det också du som får stå för utryckningskostnaden.
- Grillning på balkongerna är tillåtet om du använder el-grill. Sunt förnuft och omtanke om grannarna är bra.
- Under inga omständigheter får blomlådor eller andra föremål sättas upp på utsidan av balkongen.
- Använd piskställningen på gården när du ska piska dina mattor.

Gemensamma utrymmen
- Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen. I förråd, tvättstuga och hiss är det absolut förbjudet att handskas med eld eller verktyg som kan åstadkomma gnistbildning eller värme.
- Av brandsäkerhetsskäl får cyklar eller annan utrustning, såsom barnvagnar, rollator eller dylikt, inte ställas i trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen. Cyklar och mopeder får inte heller parkeras framför entréportar. Inget brännbart eller hindrande material får finnas i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Vid eventuell brand måste såväl boende som brandpersonal kunna ta sig in/ut, utan att riskera att hindras.
- Slå in soporna ordentligt, så att vi inte får obehaglig lukt från sopnedkastet.
- För den gemensamma trevnaden i tvättstugan hjälps vi åt att hålla snyggt, genom att städa efter oss – se ordningsreglerna i tvättstugan. Reglerna finns även i dokumentlistan längst ned på denna sida.
- Håll garage- och förrådsdörrar låsta.
- Inget brandfarligt får förvaras i källarförråd, vindar eller garage. Det innebär att motorfordon (mopeder m.m.) inte får förvaras i förråden p.g.a. brandrisken


Anslagstavlor
Anslagstavlorna som finns vid varje husingång är till för meddelanden från Tangens styrelse och HSB för att informera om sådant som berör tangens medlemmar. Medlemmar skall också använda anslagstavlorna för att meddela alla som bor i trapphuset när en lägenhet kommer att repareras och störande ljud är oundvikligt.

Anslagstavlorna skall däremot inte användas för reklam eller för affischering av angelägenhet som inte berör alla i trapphuset.