Föreningens bostadsrättstillägg från Folksam

Föreningens fastigheter är fullvärdeförsäkrade i Folksam. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg.

Föreningen uppmanar de som har sin hemförsäkring i annat försäkringsbolag än Folksam att förvissa sig om att rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen är aktivt.

För ytterligare information om föreningens bostadsrättstillägg, se nedanstående fil.