Minnebergs samfällighet

Minnebergs samfällighet bildades 1986. Medlemmar i samfälligheten är bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan.

Samfällighetens verksamhet är indelad i fyra olika arbetsområden med följande ansvar:

DRIFT - Värme och ventilation samt energiförbrukning och garagefrågor

EKONOMI - Ekonomi, arvoden och avtal.

INFORMATION OCH IT - Lokaler, Bredband, Kabel-TV, Information. Kontakter med kommunen om kommunens lägenheter i Minneberg. Fritids-, trivsel- och föreningsfrågor, grannsamverkan.

MARK - Miljöhus och markfrågor inklusive kontakter med kommunen om kommunens mark i Minneberg 

Läs mer på samfällighetens hemsida