Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Miljöcertifiering - öka värdet med ett klimatsmart boende

HSB Sydost har nu utbildade konsulter och förvaltare i miljöcertifiering Miljöbyggnad iDrift. Detta är något som erbjuds alla föreningar i Växjö, Kalmar och Karlskrona samt övriga orter i vår region som vill göra en ordentlig hälsokontroll och genomgång av sina byggnader.

I förstudien kontrolleras allt från ventilation till energisnåla installationer som kranar och toaletter och även vilken klimatpåverkan fastigheten har. Ett miljöcertifierat hus blir attraktivare på husmarknaden, säkrare för de boende och framför allt hållbart in i en grönare framtid.
mainimage

Öka värdet på era fastigheter 

Intresset för miljö och klimat ökar stadigt och som konsumenter
och medborgare vill vi i allt större utsträckning göra val som är snälla mot miljön, ekonomin och varandra. Nu kan ni skapa miljö- och klimatnytta och samtidigt öka attraktionskraften till er brf.

Med Miljöbyggnad iDrift hjälper HSB er att analysera vilka indikatorer för miljöcertifiering som ni redan uppfyller och tar fram åtgärdsförslag och genomförandeplan för resterande.

 

Från förstudie till Guldstämpel med HSB

 

Förstudie

Våra kunniga konsulter inventerar vilka av grundkraven för certifiering som ni uppfyller. Ni får en rekommendation kring vilken certiferingsnivå ni kvalificerar er för och vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kraven. Ni kan certifiera er för brons, silver eller guld med stegvisa krav för de olika nivåerna där ni får poäng för olika åtgärder.

Åtgärder och genomförande

För att säkerställa en lyckad miljöcertifiering kan vi även efter förstudien planera och samordna åtgärder för att uppnå önskad betygsnivå. Med kännedom om fastigheten rådger och stöttar vi styrelse, boende och entreprenörer genom hela projektet. Vi följer löpande upp genomförda åtgärder fram till miljöcertifieringen.


Uppföljning och förbättringar

Efter genomfört miljöcertifiering är vi styrelsens stöd i identifieringen av genomförda förbättringar i fastigheten, driften och förvaltningen. Vi driver omförhandling av leverantörsavtal, information till medlemmar och
myndighet samt banker.

Vi erbjuder Miljöcertifiering Miljöbyggnad iDrift i Växjö, Alvesta, Älmhult, Nybro, Kalmar, Öland, Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby, Olofström, Åseda, Oskarshamn och Västervik.

Här kan du läsa mer om certifieringsprocessen >>

Välkommen att kontakta oss!

Ja, kontakta mig!

 

Miljöbyggnad iDrift

Mer information om Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och
förvaltningen. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council.