Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk fastighetsförvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning i Uppsala, Enköping, Bålsta, Östhammar, Skutskär, Tierp och Gimo . Vi erbjuder en mängd ekonomiska och administrativa tjänster som underlättar arbetet i er bostadsrättsförening. Med oss får ni som brf en partner som ger er koll på alla delar av er ekonomiska förvaltning och ser den stora bilden i det långa loppet.

Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både tidskrävande och svårt, men med HSB Uppsala som ekonomisk förvaltare kan ni luta er tillbaka och få tid över till annat. Vi erbjuder en helhetslösning för ekonomisk förvaltning som underlättar styrelsearbetet i er förening, och hjälper till med allt som har att göra med budget, bokslut, överlåtelsehantering, avisering, löner, arvoden, deklarationer med mera.

Digitala rapporter och tjänster

Det inloggade gränssnittet ”Mitt HSB” ingår för alla våra kunder inom Ekonomisk förvaltning. Det är ett utmärkt verktyg för styrelsen där all viktig information och rapporter finns tillgänglig dygnet runt. Med en personlig och behörighetsstyrd inloggning kan styrelsen och medlemmar utnyttja flera digitala tjänster och hantera sina dokument och rapporter dygnet runt. Förutom möjligheten att se dina rapporter i webbverktyget kan du även spara ner dem i Excel-format för vidare bearbetning.

Trygg bokföring av löpande verksamhet

Löpande intäkter och kostnader bokförs i enlighet med kontoplanen. Vi säkerställer att bokföringen förs enligt gällande bokföringslag och god redovisningssed. Vi tar hand om fakturor i vårt digitala fakturahanteringssystem. Fakturorna distribueras för attest. Föreningen attesterar fakturorna digitalt via Mitt HSB. Enkelt och säkert.

Professionell ekonomisk planering och budget

Tillsammans med styrelsen upprättar vi förslag till budget och bokslut för föreningens intäkter och kostnader under året. Vi gör också flerårsprognoser och likviditetsbudget.

Rätt hantering av löner och arvoden

Vi har en lång erfarenhet av att hantera löner och arvoden för bostadsrättsföreningar. Ni kan vara trygga med att vi alltid är uppdaterade på de senaste reglerna och lagarna. Vi tar hand om hela processen inom löneadministration, från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och utskick av lönespecifikationer samt rapportering till myndigheter.

Trygg hantering av skatter

HSB ser till att beräkning och betalning av preliminär fastighets- och inkomstskatt görs för fastigheten samt lämnar underlag för föreningens allmänna självdeklaration. Vi hjälper till med hantering av mervärdesskatt för lokaler, p-platser eller enhetsmätning av till exempel el.

Lagring av dokument och avtal

Ni i styrelsen får smidig åtkomst till en lagringsplats där alla viktiga dokument, avtal och ritningar kan samlas på ett ställe, med en navigering och mappstruktur som fungerar lika bra på dator, mobil och surfplatta. Här finns även möjlighet att bygga upp bostadsrättsföreningen interna digitala kommunikation genom att t.ex. i egen mappstruktur lagra dokument och skapa nyhetsbrev eller boendeinformation som sedan lätt kan delas med föreningens medlemmar i Mitt HSB. Medlemmen får då en mejlnotifiering om att det finns ny information på Mina sidor under Mina dokument.

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID.

Logga in