Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsskötsel

En fastighetsskötare från HSB tar på ett professionellt sätt hand om den fastighetsskötsel som är så viktig för både boendetrivsel och fastighetens värde.

Vår fastighetsskötsel som ingår i HSB Uppsalas fastighetsservice för bostadsrättsföreningar både inom och utanför HSB, inbegriper att ha ansvar för miljön i trapphus och allmänna utrymmen genom att se till att belysning m.m. alltid fungerar. När det gäller utemiljön kan er förening få hjälp med nyanläggningar, samt skötsel och kontroll av befintliga anläggningar som t.ex. lekplatser och planteringar. Trädgårdstjänster kan ingå i vår fastighetsskötsel, liksom snöröjning på vintern. Och alla typer av mindre reparationer kan utföras av våra fastighetsskötare