Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Underhållsplan

En tjänst för bostadsrättsföreningar med avtal om reviderad underhållsplan.

HSB Uppsala erbjuder alla bostadsrättsföreningar, som har avtal om revidering av underhållsplan, en extra service via den webb-baserade lösningen Underhållsplan online.

Årliga uppdateringar av underhållsplaner sker mellan den 15 september och den 15 oktober för de föreningar med helt räkenskapsår. De föreningar som har brutet räkenskapsår sker detta mellan 15 mars och 15 april 

OBS! Underhållsplaner ska vara Niklas Åstrand tillhanda senast 15 mars respektive 15 september beroende på räkenskapsår.

Logga in på Underhållsplan online
Använd Google Chrome som webbläsare för att få bästa funktionen på onlinetjänsten.

Underhållsplan - hjälp vid yttre besiktning

Vi kommer ut till er och gör en besiktning av fastigheten, inför den årliga uppdateringen av eran befintliga underhållsplan. Tillsammans gör vi en bedömning av vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga. Sedan kan vi hjälpa till med planering och upphandling av de tjänster föreningen kommer att behöva för att genomföra tänkta åtgärder.

Är ni intresserade? Kontakta, Niklas Åstrand: 070-418 08 06, niklas.astrand@hsb.se

OBS! Har du redan avtalat tid med Niklas? Klicka här för direktsupport