Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsförvaltare i Uppsala, Östhammar, Enköping och Bålsta

HSB Uppsala erbjuder fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar i Uppsala och Enköping. Ofta är styrelsearbetet i en bostadsförening krävande både tidsmässigt och genom att så många olika frågor behöver bevakas. En fastighetsförvaltare från HSB bidrar med kunskap och erfarenhet och hjälper er bostadsrättsförening att sköta förvaltningen på ett professionellt, ekonomiskt och långsiktigt sätt. Exempelvis kan förvaltaren ta fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och sedan lotsa styrelsen till rätt beslut. När beslutet är fattat ser fastighetsförvaltaren till att besluten verkställs.

En fastighetsförvaltare håller koll på myndighetskrav och bevakar att ni har rätt avtal och att leverantörerna uppfyller det som avtalats. I de fall avtal saknas hjälper förvaltaren till att upphandla tjänsterna. Genom att låta HSB hjälpa till med upphandlingar och inköpsavtal går det ofta att spara pengar. Eftersom vi köper in tjänster åt många föreningar får vi dels en bra marknadsöverblick, dels en fördelaktig position att förhandla priset. Vi har också ett starkt nätverk och goda relationer till många av stadens mindre entreprenörer.

Förvaltaren ger er i styrelsen den kontinuitet och framförhållning som behövs. En god fastighetsförvaltning handlar i mångt och mycket om allmän tillsyn och ett aktivt arbete med att underhålla fastigheten. Det innebär grundliga och kontinuerliga besiktningar, utförande och beställningar av underhållsarbete samt uppföljningar av genomförda projekt. För att kunna göra detta effektivt krävs tid och engagemang, men framför allt kunskap och ett långsiktigt perspektiv. Men givetvis anpassar fastighetsförvaltare från HSB sig till hur aktiva och engagerade föreningens medlemmar och styrelse själva vill vara.