Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsservice i Uppsala & Enköping

Inom ramen för den fastighetsservice vi erbjuder i Uppsala och Enköping kan vi erbjuda hjälp med all typ av underhåll och skötsel som krävs för att hålla er fastighet snygg, välfungerande och säker.

Välfungerande underhåll ger trivsel och trygghet

Fastighetsservice handlar inte bara om att ta hand om akuta situationer, även om det ingår som en viktig del. Om någonting inte fungerar är det självklart viktigt att det åtgärdas så snabbt och smidigt som möjligt. Men det är också viktigt att den löpande servicen av fastighetens sker med kunskap och omsorg - det säkerställer att fastigheten är fräsch, snygg och välfungerande. Tryggheten ökar när alla boende känner att omgivningen tas om hand på bästa sätt och att hjälp med både små och stora saker som uppstår är lätt att få.

Från trädgårdsskötsel till reparationer

Från återkommande underhåll som trädgårdsskötsel till hjälp med installationer och reparationer - genom vår fastighetsservice och fastighetsskötsel erbjuder vi tjänster inom alla områden. El, VVS och ventilation är exempel där det krävs både löpande underhåll och akuta åtgärder som reparation eller byte av utrustning. Då kan vi på HSB hjälpa till som en del av vår fastighetsservice för er i Uppsala och Enköping.