Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energitjänster

Våra energiexperter hjälper er att spara på miljön och sänka föreningens kostnader.

HSB har ett stort utbud av energitjänster:

Energiavtal – Med ett energiavtal får föreningen en egen energispecialist i fem år. Vi hjälper er med optimering av befintliga energisystem, årlig protokollförd besiktning av energisystem, åtgärdsförslag, månadsrapporter, årsrapporter och årsmöten med mera.

Gemensam el (IMD) – Individuell mätning och debitering. Genom IMD får ni ett bekymmersfritt, rättvist och pålitligt mätning- och debiteringssystem för lägenheternas el- eller vattenförbrukning. Det bidrar till att göra er fastighet mer miljövänlig då de boende blir mer medvetna om deras förbrukningsvanor. Systemet går att bygga ut med rumstemperaturgivare som kan kopplas till styr- och reglersystemet som ökar komforten och minskar uppvärmningskostnaderna.  

Systemintegration - har ni ett föråldrat styr- och reglersystem? HSB har en anpassad lösning för just ert fastighetstekniska system som både ökar komforten och sparar pengar. 

De energikonsulter vi samarbetar med kan ge förslag på konkreta energiåtgärder som ger bra resultat. De har lång erfarenhet av injustering av värmestystem samt styrning av värme och ventilationssystem. De kan också ge attraktiva förslag på energieffektiv belysning och vattensparande åtgärder.

Upp till 50 % investeringsstöd via Klimatklivet

Klimatklivets investeringsstöd ger föreningar ett avdrag på upp till 50 procent av kostnaden för att införskaffa och installera elbilsladdare. Stödet delas ut av Naturvårdsverket och är del av en allt större satsning för att främja övergången från fossila bränslen i syfte att främja ett mer miljövänligt Sverige. Mer information om klimatklivet kan du finna på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att kontakta din länsstyrelse. Klimatklivets investeringsstöd är ett utmärkt tillfälle för föreningar att kombinera en förstärkning av föreningens attraktionskraft samtidigt som det görs en insats för miljö och långsiktig hållbarhet.

Lös finansieringen tidigt
Föreningen bör även utreda förutsättningarna för att inrätta laddstationer. Om det finns garage är det ofta tämligen enkelt, men om stolpar ska sättas upp på p-platser utomhus blir det mer komplicerat i och med att man kan behöva gräva och dra ledningar. Om motorvärmaruttag finns kan de eventuellt byggas om, vilket kan vara en kostnadseffektiv lösning i många fall.

Frågan om hur investeringen ska finansieras måste upp på bordet tidigt. En lösning är att bostadsrättsföreningen svarar för investeringskostnaden och täcker den med höjda avgifter för parkeringsplatserna.