Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förvaltning med bred kompetens

Nu behöver ni inte vara medlemmar i HSB för att köpa in HSB Uppsalas många förvaltningstjänster. Våra tjänster inom förvaltning är utvecklade speciellt för fastighetsägare och svarar på de flesta behov som ni kan ha i den löpande driften av fastigheten.

Förvaltning

Vill ni som fastighetsägare ha stöd i fastighetens löpande förvaltning? En HSB-förvaltare arbetar som fastighetsägarens förlängda arm. Vi har kompetent personal med lång erfarenhet och kan hjälpa till med det mesta inom fastighetsförvaltning.

Genom ett skräddarsytt förvaltaravtal kan ni svara upp på de boendes behov och säkerställa att allt hålls i gott skick.

En partner vid ombyggnation, renovering och underhåll

Genom tillgång till HSBs alla resurser och erfarenheter har vi en unik möjlighet att detaljplanera varje projekt i samråd med beställaren, både vid större och mindre projekt.