Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Elektriker Uppsala och Enköping

Behöver ni hjälp med service av tvättstugeutrustningen? Eller behöver ni hjälp med elinstallationer i föreningen? Våra kompetenta elektriker kan hjälpa er med all typ av service av tvättstugeutrustning och flertalet olika elinstallationer.

Elinstallationer

Elinstallationer är något som alltid bör utföras av en fackman. Det är viktigt att installationer av el genomförs korrekt både för er egen säkerhet och för att försäkringar ska gälla. Upplands Boservice kan hjälpa er med elinstallationer, både när det kommer till uppdatering och modernisering av befintliga elinstallationer och när det kommer till nyinstallationer.

Installation av styr- och reglerteknik

Installationen av styr- och reglerteknik är en viktig aspekt i att skapa både en användarvänlig och kostnadseffektiv byggnad. Det kan handla om energisparande installationer som belysning som tänds med rörelsedetektion eller säkerhetsaspekter såsom portar som låser sig automatiskt efter ett visst klockslag. Vi kan hjälpa er med elinstallationen av styr- och reglerteknik och även driftövervakning efter genomförd installation.

Service av tvättstugeutrustning

En fungerande tvättstuga med välskötta tvätt- och torkmaskiner ökar trivseln. Vi har specialistkunskaper för tvätt- och torkutrustning från Electrolux och Wascator. Vi kan hjälpa er med installation av ny tvättstugeutrustning och löpande service och underhåll.