Cykelrum

Nya lappar har satts upp på dörrarna till cykelrummen. Se nedan!

Cykelrum finns i varje fastighet. Dessa är till för cyklar i brukbart skick, dvs. cyklar som används, samt rullatorer.

För allas trevnad är det viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda i cykelförråden, dvs. medlemmarna ska själva i möjligaste mån använda upphängningskrokar, se till att det inte blir överbelamrat med div. andra föremål (t.ex. cyklar som inte används även om de är i brukbart skick, pulkor, etc). Detta eftersom utrymmet är starkt begränsat då antalet cyklar per hushåll är mycket högre idag än när fastigheterna byggdes i slutet av 50-talet.
Således, har du en eller flera cyklar som inte används, tänk på dina grannar och förvara dessa i ditt eget förråd. Samma gäller för barnvagnar.

Ifall det saknas upphängningskrokar, behövs fler krokar eller andra åtgärder så anmäls detta direkt till felanmälan.

Kontinuerligt kommer föreningen att kontrollera och forsla bort cyklar som inte är i bruk. Information om dessa kontroller kommer att meddelas föreningens medlemmar i god tid. Cyklar som forslats bort av misstag (t.ex. när någon varit bortrest en längre tid och inte kunnat märka upp sin cykel) går att få tillbaka under en period genom kontakt med Riksbyggen via felanmälan.

En del förråd är kombinerat cykel- och barnvagnsförråd. Endast cyklar, barnvagnar och rullatorer förvaras i dessa utrymmen. Barnens leksaker, som pulkor, 3-hjulingar etc. får var och en förvara i sitt eget förråd.

Nytt:
Det är absolut förbjudet
att förvara motordrivna fordon t.ex mopeder inklusive eldrivna  mopeder och motorcyklar i cykelrummen. Däremot är eldrivna cyklar och hjälpmedel tillåtna.

Det får heller inte förvaras brandfarliga produkter där.