Andrahandsuthyrning

När får jag hyra ut?

Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier på annan ort, sjukdom etc. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning

I god tid innan uthyrningen ska en korrekt ifylld ansökan skickas till förvaltaren. Först efter att denna ansökan godkänts får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.
Maximal hyrestid är 12 månader. 
Vi godkänner 6 månader med möjlighet att förlänga till 12 månader. Hanteringen av andrahandsuthyrning kostar föreningen en del pengar. Styrelsen tar därför ut en avgift på 380 kr per månad(Obs! Avgiften indexregleras, dvs kan höjas och även sänkas) ska tas ut av den som hyr ut lägenheten i andra hand. Detta har gällt fr.o.m. 1/10 2016.
Uthyrning tills vidare godkänns inte.

Uthyraren har ansvaret

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning och i slutändan bli uppsagd med avhysning.

Namnskyltning

Andrahandshyresgästens namn sätts aldrig upp på namntavlan utan hyresgästen får själv sätta upp en namnskylt på lägenhetsdörren.

Var skickar jag min ansökningsblankett?

Blanketten skickas till:
Riksbyggen
Box 540
721 09 Västerås

Eller per epost till pant@riksbyggen.se; ted.lindberg@riksbyggen.se

Alternativt till:

HSB:s Brf Östberga
Stamgatan 48
125 74 Älvsjö