Husdjur

Rastning av hundar i Stamparken är inte tillåtet från Stockholms Stad – förbudsskyltar är uppsatta runt om i området. Om ”olyckan” skulle vara framme plockar ni naturligtvis upp efter era små vänner. Att plocka upp efter sin hund gäller naturligtvis i hela området.

Att rasta sin hund i våra rabatter är ej tillåtet. Eftersom hunden har ett väl utvecklat luktsinne, så nosar dom snabbt upp om någon kompis varit i rabatten. Låt ingen hund gå i rabatten och göra ifrån sig.

Här är några tips på trevliga gång-/cykelvägar (markerat med röd färg), som lämpar sig bättre för hundrastning. Se nedan karta. Man kan ju välja lämpliga bitar att gå, man behöver inte gå hela varvet. Sedan finns det en inhägnad hundrastplats på Årstafältet, bredvid Östbergavägen.