Balkong, markis

Vid montering av markis gäller att den endast får spännas fast mellan golv och tak, dvs. den får INTE skruvas fast. Detta för att det finns risk för skador ifall det kommer in fukt i borrade hål.

Det behövs inget särskilt tillstånd av styrelsen för montering av markis.

 

Styrelsen arbetar just nu fram ett avtal ska gälla för de lägenheter som är på markplan. Vi uppdaterar så fort det är färdigställt.