Barnvagnsrum

Nya lappar har nu satts upp på dörrarna.

Tillgången till särskilda barnvagnsrum (även förvaring av rullator) är begränsad och finns bara i vissa trapphus. 

Anledningen till bristen på barnvagnsrum är dels att fastigheterna är olika redan från början men också på grund av att behovet av olika typer av förvaringsutrymmen har varierat under åren.

Därför skall endast barnvagnar och rullatorer förvaras i dessa utrymmen.

Barnens leksaker, som pulkor, 3-hjulingar etc. får var och en förvara i eget förråd.