Säkerhetsdörr, installation

Om lägenhetsinnehavaren vill byta till säkerhetsdörr är det viktigt att nyckeltub installeras. Detta för att förvaltningen kan komma att behöva tillträde till lägenheten. Lägenhetsinnehavaren måste därför se till att leverantören kontaktar föreningens förvaltare Ted Lindberg för mer information om nyckeltubented.lindberg@riksbyggen.se (eller tar kontakt via fastighetsservice på 0771 860 860).

Alltså ska Ted kontaktas av leverantören innan dörrbytet sker för att kunna se till att allt blir rätt, detta är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Föreningen har inga avtal med eller rekommenderar någon leverantör utan det är lägenhetsinnehavaren som väljer leverantör. Tänk dock på att dörren inte får avvika i färg och form.

Vid byte till säkerhetsdörr kontakta även ditt försäkringsbolag för eventuell lägre hemförsäkring.