Försäkringar

 

Hem & borättförsäkring

När man äger en bostadsrätt har man ett större ansvar än när man bor i hyresrätt. Detta gäller också försäkringen, där det krävs att du skaffar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Annars kan du bli skyldig att ersätta föreningen om du orsakar en läcka i exempelvis badrummet.

Bostadsrättsföreningen har tecknat en försäkring som täcker fastigheten som helhet. Fastighetsförsäkringen inkluderar bland annat skador på byggnader, ersättning vid avbrott samt rättsskydd och ansvarsförsäkring.

Det är dock just fastighetsförsäkringens inskränkningar vad gäller skada
på byggnad som gör att en bostadsrättsinnehavare i vår förening ska 
teckna en egen försäkring, bostadsrättsförsäkringen.

Enligt fastighetsförsäkringen sträcker sig bostadsrättsföreningens ansvar 
till ytterdörren till lägenheten. Lägenhetens fasta tillbehör måste således försäkras i särskild ordning av lägenhetsinnehavaren. Står man utan försäkring och det skulle uppstå skador på lägenheten kan det nämligen bli mycket kostsamt.

Fastighetsförsäkringen och bostadsrättsförsäkringen ger emellertid inget skydd för det personliga lösöret. Här är det i stället hemförsäkringen som träder in om personlig egendom som man har i sin besittning skulle 
förloras eller skadas.

Sammanfattningsvis är det två försäkringsmoment som man själv behöver teckna för att man ska erhålla ett bra försäkringsskydd om olyckan skulle 
vara framme - bostadsrättsförsäkring och hemförsäkring. Ofta kombineras dessa moment i en och samma försäkringsprodukt.