Inglasning av balkong

Ändrade regler från Stockholms Kommun.

Det tidigare generella bygglovet för inglasning av balkong för vår förening har nu gått ut. Nu måste de som vill glasa in sin balkong själva ordna med bygglov från kommunen. Oftast kan företaget som glasar in balkongen bistå med tips och hjälp.

 

En blankett som bostadsinnehavaren måste fylla i är under utformande. Mer information kommer.