Sophantering

Våra sopnedkast är kopplade till en sopsugsanläggning för hushållsavfall, som suger alla soppåsar i hela området 1-2 gånger per dygn, för vidare transport till vår sopcentral på baksidan av Stamg. 45. Dit kommer sopbilen ca 1 gång per vecka och tar med sig avfallet och kör till en avfallsanläggning. Se nedan schematiska bild.

Matavfallsåtervinning

Den obligatoriska sorteringen av matavfall som träder i kraft den 1 januari 2023 gäller dock inte om man har en sopsug, som vår förening har. Den nya anläggning i Högdalen där soporna kommer att hanteras är inte färdigbyggd ännu, så alla med sopsug har dispens till hösten 2024. Men när vi väl börjar sortera ut matavfall kommer vi att få speciella gröna påsar till matavfallet som vi slänger i vårt vanlig sopnedkast. På anläggningen i Högdalen kommer de gröna påsarna sedan sorteras ut från de vanliga soppåsarna. Vi återkommer med mera information när vi närmar oss 2024

Hushållssopor till sopnedkast

När man ser ovan schematiska bild, så kan man kanske förstå, att det är väldigt lätt att
något felaktigt avfall kan förorsaka stopp i rören.

Soppåsen skall vara väl tillsluten och med lätthet gå ner i sopnedkastet. Se till att sopluckan hålls ordentligt stängd.
Se nedan sopdekal, som också sitter vid varje sopnedkast.

 

Övrigt avfall

Miljöstation

Miljöstation för insamling av förpackningar, såsom pizzakartonger, vinboxar och tidningar, glas, metall och hårdplast och batterier finns på Sparreholmsvägen (Bakom Stamg. 1-5).

Återvinning

Här kan lämnas grovsopor av alla de slag, såsom möbler, elavfall, annat farligt avfall etc.
Närmaste central för återvinning är Östberga åvc som ligger på Bussens väg 2 vid vid Huddingevägen nära Lidl. Information om öppetider m.m.

 

Ny sopdekal!
  • Ny Sopdekal2022.jpg
    Ny Sopdekal2022.jpg