Energiprojekt

Under denna rubrik, kommer vi presentera olika energiprojekt, som föreningen kommer att jobba med framöver.

Syftet med våra energiprojekt är att:

1. Sänka våra energikostnader
2. Få bättre funktion (ex.vis effektivare utomhusbelysning, samt effektivare ventilation)

Kommande energiprojekt

  • Inom en snar framtid kommer även ventilationsaggregaten i låghusen att bytas ut
  • Gemensam el På extra stämman 6/12 -22 röstades det för att vi ska ha gemensam el.
    Projektet har startats och Innebär färre (ca 7 st) avläsningspunkter, istället för dagens 856 st. Resulterar i lägre kostnader både för medlemmarna och för föreningen. Läs mer här
  • Ännu längre fram kommer också fasader, balkonger, ev. fönster etc. att åtgärdas. Mer info kommer.

Redan genomförda energiprojekt:

  • Byte av utomhusbelysningen
  • Byte av ventilationsaggregaten i höghusen