Tvättstuga/Grovtvätt

Nya lappar 'Skötsel efter tvättpass' har nu satts upp i tvättstugorna, så nu kan alla se vad som gäller ang. städning efter avslutad tvätt(innan tvättiden har gått ut.)

Klagomål ang. ostädad tvättstuga: Anmäl direkt till felanmälan och tag gärna ett foto och skicka med.

Regler

Innan tiden för tvättpasset går ut SKA tvättstugan städas grundligt, dvs allt damm, ludd, kladd och annan smuts ska städas bort enligt nedan instruktion. OBS! Tvättmaskinerna är ej avsedda för färgning eller blekning av tvätt! Använd påse för bh med byglar.

- Torka av alla maskiner och skölj ur tvättfacken så att inget tvätt- eller sköljmedel finns kvar
- Torka av alla bänkar och andra ytor som samlar damm eller blivit smutsiga
- Töm torktumlarens luddfack*) samt torka bort damm som fastnat runt den gummilist som sitter i torktumlarens dörr
- Torka ur torkskåpet, dvs torka bort allt damm/ludd på golvet i skåpet och det som fastnat i filtret som sitter längst upp i taket av torkskåpet
- Sopa och torka rent golvet med mopp/skurtrasa

Obs! Allt ska torkas av, även om ni inte använt en maskin eller bänk! Detta eftersom damm sprids överallt i tvättstugan när den används.

Föreningen tillhandahåller hink, disk- och skurtrasor, moppar och sop- och diskborstar som ifall det saknas eller är trasigt kan felanmälas. Skurmedel  ombesörjer medlem själv.

Tvättider och bokning

(Övrig tid är elektriciteten avstängd)

Pass 1, 07:00 – 10:00   (ej söndag/helgdag)
Pass 2, 10:00 – 13:00
Pass 3, 13:00 – 16:00
Pass 4, 16:00 – 19:00
Pass 5, 19:00 – 22:00   (ej söndag/helgdag)

Tiderna bokas via digitala tavlorna utanför tvättstugorna alternativt via internet:
 http://brfostberga.sakerhetsintegrering.com/
QR-kod för länk till bokning, se nedan.

Om den som bokat en tvättid inte dykt upp inom 30 minuter efter passets starttid, kan andra boende boka tiden.
Obs! Efter  passets sluttid kan du inte komma in i tvättstugan med din bricka.

Tvättstugorna ligger i gatuplanet. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

Tvättstugorna är fördelade efter boendeadress.

Grovtvättstuga

Grovtvättstugan finns på på Stamgatan 6 och är endast avsedd för mattor och annan större tvätt. Bokning görs på digitala tavlan utanför eller via internet. Om den som bokat en tvättid inte dykt upp inom 30 minuter efter passets starttid, kan annan boende boka den tiden.

Felanmälan

Fungerar inte något, eller om det är dåligt städat, eller saknas det något gör en felanmälan.  Se felanmälan.

 
QR-kod nedan för inloggning till tvättstugebokning
  • QR-kod för inloggning till tvätt-stugebokning.
    QR-kod för inloggning till tvätt-stugebokning.
'Skötsel efter tvättpass', samt 'Instruktion bokning av tvättstuga', se sid. 3