Nyckelbrickor

Nya nyckel-brickorna

Entréportarna hålls låsta dygnet runt och du ska komma in överallt, dvs port, källare, cykelrum och barnvagnsrum genom att använda brickan. Du har också tillträde (mellan kl. 07.00-22.00) till övriga portar på Stamgatan. Om ej, kontakta felanmälan.

Varje bostadsinnehavare har fått kvittera ut totalt 4 st brickor som standard.

Nr. 1 - 2 går till port, tvättstuga, källare och cykel- samt barnvagnsförråd  (i gamla systemet kallad 'husmorsnyckel')
Nr. 3 - 4 går endast till port och cykelförråd

Obs! Tänk på att inte släppa in okända personer. Om ett samtal skulle komma från porten, där personen säger ex.vis:  'Jag skall besöka 'Kalle Andersson', men han svarar inte, kan du släppa in mig?', så är det givetvis blankt nej.

Extra nyckelbrickor

kan beställas genom att ringa/maila felanmälan. Kostnaden för material och aktivering är:
200:-/extrabricka. Kostnaden läggs på avgiftsavin (skickas ut 1 g/kvartal)

Här hittar du kontaktuppgifter för beställning av ny nyckel och kontaktuppgifter till felanmälan. 

På kodläsaren vid entréporten, syns aldrig några namn efter kl. 22.00. Telefonnummer syns överhuvudtaget aldrig på kortläsaren. Om ni vill ha ert namn med på listan i kodläsaren, kontakta felanmälan. Man kan ha flera namn.

Borttappade nyckelbrickor

Medlem som tappat bort en nyckelbricka, måste direkt felanmäla detta, så den blir spärrad
och inte kan användas. Uppge vilket nummer (1-4) som det gäller.

Slutligen, tänk på att hålla entré- och källardörrar stängda, så vi slipper besök från obehöriga.

Instruktioner om nyckelsystemet, se nedan.