Underhåll och reparation av lägenheten

Enligt föreningens stadgar*) har medlemmen ett underhålls- och reparationsansvar för sin lägenhet.

Ingrepp i lägenhet, som måste godkännas av styrelsen:
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, utföra åtgärder i lägenheten, som innefattar:

1. Ingrepp i en bärande konstruktion
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
3. eller annan väsentlig förändring av lägenheten

Om reparationer innefattar någon/-ra av ovan angivna, skall alltid dessa godkännas av föreningen i förväg via en bygganmälan och utföras fackmannamässigt enligt gällande lagar och regler. 

För att förenkla hanteringen finns det en blankett att fylla i nedan.

Blanketten skickas sedan ifylld till vår förvaltare ted.lindberg@riksbyggen.se  
Invänta sedan svar ifrån honom, innan någon eventuell renovering påbörjas.

Vid större renoveringar av lägenhet skall dessa ske på vardagar och under dagtid, 8:00 till 17:00.
På helger och kvällstid fram till 22.00 får endast enklare arbeten som att borra några få hål eller sätta upp en tavla ske.
Det gäller att ta hänsyn till dina grannars rätt till lugn och ro. Läs mer under Störningsjour.

*) I föreningens stadgar finns mer detaljerat information att läsa i §31 och §37, läs här