Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Framtidens boende - ungas tankar om bostadsmarknaden idag och i framtiden

Vi på HSB Göteborg har undersökt västsvenskarnas inställning till framtidens boende sedan 2017. Det har vi gjort även i år, och den här gången har vi gått ännu djupare. Vi ville veta mer om de unga – om deras drömmar, förhoppningar, funderingar och farhågor kring framtidens boende.

Därför har vi i år fokuserat på just unga vuxna, och dessutom kompletterat den kvantitativa undersökningen med djuplodade samtal med unga, i form av två fokusgrupper.

Så vad tycker de, och vad tänker de om sin framtid vad gäller boende? Bland annat är sju av tio unga västsvenskar optimistiska och svarar att de tror att de kommer att bo som de vill om tio år. Det mest eftertraktade när vi frågar fokusgrupperna är att äga sitt eget boende – en villa eller bostadsrätt. Samtidigt är det få av dem som har en konkret plan på hur de ska uppnå sin bostadsdröm.

Nyfiken på fler insikter från undersökningen Framtidens boende, som vi gjort i samarbete med HSB Living Lab? Ladda ner rapporten här nedanför. Trevlig läsning!