Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bo i hyresrätt hos en erfaren hyresvärd - det är trygghet

Med omkring 25 000 hyresrätter över hela landet är vi i HSB inte bara en av de stora hyresvärdarna, vi är också en av de mest erfarna. Det är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi är dessutom en kooperation, som låter vinsten gå tillbaka till boendet. Det betyder att vi satsar på dig som hyresgäst och investerar i det hus där du bor. Våra hyreslägenheter förmedlar vi i första hand till våra medlemmar som bosparar. I HSB vill vi skapa det goda boendet, och det betyder att vi är seriösa och långsiktiga – att vi är en trygg hyresvärd.

Våra hyreslägenheter i HSB Göteborg

HSB Göteborg äger och förvaltar cirka 1 600 hyreslägenheter i Göteborg, AlingsåsJörlanda, KungsbackaKungälv, Partille och Stenungsund. Här har du som bosparare och medlem chans till förtur! 

Här söker du  HSB Göteborgs lediga hyresbostäder. Välj den ort du söker hyreslägenhet i för att hitta till våra lediga hyresrätter. För mer information om hur du använder sökfunktionen kan du klicka här: hsb.se/goteborg/attsokahyresratt

Korttidskontrakt

Med anledning av att ett flertal fastigheter står inför stamrenoveringar behöver vi friställa lägenheter att använda som evakueringslägenheter. Du kan läsa mer om detta här. En lägenhet som hyrs ut på korttidskontrakt publiceras likt övriga lägenheter på hsb.se på torsdagar, och går att söka fram till och med nästkommande måndag. Observera att du måste bocka i rutan för korttidskontrakt när du söker efter lägenheter på korttidskontrakt på hsb.se.

Fördelade lägenheter

Här kan du se hur många bosparpoäng som har krävts för fördelade lägenheter de senaste åren.

Överlåtelse av bosparande

Det går att överlåta sitt bosparande till anhörig enligt de bosparregler som gäller vid varje tillfälle. Då ska kapital överföras till den som ska söka lägenheten. Överlåtelsen måste vara genomförd senast samma dag som lägenheten publiceras. Det är dock inte möjligt att slå ihop bosparpoäng från flera bosparare till en.

I menyn till vänster hittar du våra olika områden. Lycka till! 

För mer information, kontakta Boendeservice, HSB Göteborg 
Telefon: 010-442 20 00 
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se

Information in English

Click here to read the information in English.

Längre ned på denna sida kan du läsa mer om HSB Göteborgs hyresrätter.

Mer om hyresrätt i HSB

Bra att veta för hyresgästen

Artiklar och frågor och svar om boende hittar du under Bokunskap

Dubbla förturer som bosparare

Som bosparare i HSB har du dubbla förturer

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut lägenhet i andrahand gäller att det ska finnas "beaktansvärda skäl" enligt hyreslagen. Detta kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid, provsamboende med partner i annan lägenhet.

Förstahandshyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden (HSB Göteborg) för att hyran betalas och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, såväl för hyror som ordningen i lägenheten.

Från det att vi fått in kompletta och korrekta uppgifter lämnar vi besked om ansökan godkänns eller inte inom cirka fjorton dagar till en månad.

Om uthyrningen inte medges och du vill säga upp ditt avtal har du uppsägningstid som vanligt. Tänk därför på att sända in din ansökan i god tid!

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden kan du förlora din hyresrätt.

Om förstahandshyresgästen inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet.

Den som har förstahandskontrakt kan inte säga upp sin andrahandshyresgäst innan dennes avtalade hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid. Om längre tid än tre månaders uppsägningstid avtalats har andrahandshyresgästen ändå möjlighet att säga upp med tre månaders uppsägningstid.

Andrahandshyresgästen kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på HSB Göteborg. Andrahandshyresgästen får heller inte någon rätt till hyreskontraktet efter viss tid eller liknande.

Följande behövs:

 • Eventuella intyg som styrker skälet för andrahandsuthyrningen
 • Blankett "ansökan om andrahandsuthyrning"
 • Vid utlandsvistelse - bifoga fullmakt

Autogiroinformation

Autogiro är ett betalningssätt där du som betalare inte behöver fundera över när din hyra/månadsavgift ska betalas. Du behöver heller inte tänka på att ändra utdelningsadress för dina hyresavier under en längre tids bortavaro.
Allt du behöver tänka på är att det finns tillräckligt med pengar på det konto som autogirotjänsten ska hämta pengar från. Dessutom slipper du betala avgift till posten.

Hur går det till?

 1. Vi har en överenskommelse om att HSB får rekvirera pengar från något postgirokonto, personkonto eller bankkonto som är ditt. Du väljer, ofta väljs löne- eller pensionskonto. Detta sker genom att du skriver under ett medgivande. På medgivandet finns preciserat att det avser avgifter för din lägenhet och i förekommande fall garage/parkering och förråd. Du kan när som helst återkalla detta medgivande.
 2. Vi skickar medgivandeuppgifterna till Autogirocentralen för kontroll och registrering - kontroll av att de konton du uppgett är dina och registrering av att vi har din tillåtelse att rekvirera pengar.
 3. Vi skickar, i vanlig ordning, ut uppgifter om din hyra/avgift till dig. Detta kommer liksom tidigare att ske en gång per kvartal. Vi skickar däremot inte med några inbetalningskort.
 4. Har du synpunkter eller frågor på något i hyres/avgiftsspecifikationen kontaktar du HSB eller din bostadsrättsförening.
 5. Några dagar före betalningsdagen skickar vi material till Autogirocentralen där vi berättar hur mycket som ska dras från ditt konto på betalningsdagen.
 6. På exakt rätt dag överför Autogirocentralen pengar från ditt konto till vårt konto. Därmed är din hyra/månadsavgift betald.
 7. Du kan på ordinarie redovisning för ditt konto se att pengarna är dragna från ditt konto - när och hur mycket.

Vilka fördelar har autogiro?

 1. Du slipper att varje månad betala en avgift till postgirot i samband med inbetalning på posten.
 2. Du slipper att fundera över betalningsdag, överföringen sker på exakt rätt dag.
 3. Om du åker bort en längre tid slipper du fundera över hur din hyra/avgift ska betalas.
 4. Autogirotjänsten kostar inget för dig som kund.

Du ska fortsätta att betala avgiften med avier tills du erhåller bekräftelse på att autogirot trätt i kraft. Detta meddelas via brev från HSB Göteborg.

Internkö

Lediga lägenheter erbjuds först och främst till fastighetens internkö. Till internkön kan den som redan bor i fastigheten anmäla sig. För att bli erbjuden en lägenhet via internkön behöver du ha en plats i internkön innan lägenheten publiceras. Finns ingen sökande i internkön publiceras lägenheten som vanligt på hemsidan.

Det är kostnadsfritt att anmäla sig, men för att få stå i internkön måste två krav vara uppfyllda:

 • Du måste vara medlem i HSB Göteborg
 • Du måste ha bott i nuvarande lägenhet i minst två år

Internkön gäller endast för byte av lägenhet i samma fastighet. Du kan anmäla dig till internkön genom att skicka ett mejl till boendeservice.gbg@hsb.se, glöm inte att ange namn och vad det är du söker. 

Önskar flera byta till sig samma lägenhet får den som stått i kön längst företräde.

Lagar & förordningar

HSB Göteborg följer hyreslagen som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och hyregästen.

Om inte frågor kan lösas mellan hyresvärd och hyresgäst kan Hyresnämnden gå in och besluta. Vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst kan du läsa mer om på Hyresgästföreningen.

Vill du veta mer, kontakta
HSB Göteborg
Telefon: 010-442 20 00
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se

Lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte innebär att hyresgästen överlåter hyresrätten till sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad.

Huvudregeln är att du inte får byta din lägenhet utan HSB Göteborgs tillåtelse. Ansökan om lägenhetsbyte skall göras på den ansökningsblankett som du kan hitta på vår hemsida: hsb.se/goteborg/blanketter

Beaktansvärda skäl
För att få byta sin lägenhet krävs att man har så kallade beaktansvärda skäl för ett byte, det vill säga att det finns ett trovärdigt behov av den nya bostaden. Det är endast hyresgästens, inte bytespartens eller någon annans, skäl som beaktas.

Följande är exempel på beaktansvärda skäl:

 • Ändrade familjeförhållanden.
 • Väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden och därmed önskemål om lägre hyra.
 • Ändrade förhållande pga studier/arbete på annan ort,
 • Väsentligt förbättrad bostadsstandard.

Krav på bytesparten
Bytesparten måste kunna godtagas som hyresgäst, denne skall kunna betala hyran och sköta lägenheten med den vårdnadsskyldighet man har som hyresgäst.

Så påverkar du

Du kan alltid kontakta HSB Göteborg med dina frågor och synpunkter.

Du har även möjlighet att tycka till i den undersökning som HSB Göteborg skickar ut till hyresgästerna vartannat år. HSB Göteborg ser gärna att du som hyresgäst tar detta tillfälle i akt att göra din röst hörd, svara på frågor och skriv in eventuella kommentarer.

Vill du veta mer, kontakta
HSB Göteborg
Telefon: 010-442 20 00
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se

Trivselregler & tips

Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Underhåll av hyresrätt
Vi har samlat tips och råd för hur du bäst sköter om din hyreslägenhet och håller den i fint skick. Ta del av tipsen här

Störningar
Ett sätt att komma till rätta med en störning är att själv ringa på hos grannen och vänligt be hen att dämpa sig. Sker störningen på helger, kvällar eller nätter kan du ringa Securitas som vi har avtal med. Du når dem på telefonnummer 010-470 55 98. Dessutom kan du alltid vända dig till din förvaltare för ytterligare råd.

Låt inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten.

Musik och ljud
Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Det gäller dygnet runt men särskilt viktigt är det mellan klockan 23.00 och 06.00. Undvik till exempel att dammsuga och tvätta sent på kvällen. Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid innan. Men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn - sluta festen i lagom tid och skruva ned musiken så att dina grannar inte störs.

Parabol och antenn
Av säkerhetsskäl får paraboler enbart ställas på uteplats eller balkong på ett sådant sätt att hela parabolantennen – tallrik, signalhuvud och övrig utrustning – befinner sig innanför uteplatsen eller balkongräcket. Du får inte orsaka någon skada på, eller göra hål i, husfasaden.

Balkongen

 • Ta hänsyn till dina grannar när du använder din balkong. Detta gäller:
 • Häng inte blomlådor på utsidan av balkongen då de kan ramla ner och skada andra.
 • Piska eller skaka inte mattor på balkongen. Var försiktig när du vattnar blommor eller rengör balkongen så att vatten inte rinner ner till grannen under.
 • Grillning på balkongen är inte tillåten på grund av risken för brand och os.
 • Om du röker på balkongen – se till att grannen inte störs. Du får inte heller kasta ut fimparna från balkongen!

Uteplatsen
Uteplatsen är en del av lägenheten och du som hyresgäst ansvarar för skötseln av den. Du ansvarar för att uteplatsen ser vårdad ut och att grönytor och rabatter sköts. Det är även du som hyresgäst som vårdar eventuella staket. Skärmar, spaljéer eller liknande får inte sättas upp utan vårt tillstånd.

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering med mera. Vid sopstopp ringer du felanmälan.

Rökning
Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Husdjur
Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Se bara till att de inte stör dina grannar. Var extra vaksam på att katter eller hundar inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Ha alltid din hund kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Om du störs av en grannes husdjur, exempelvis om en hund skäller på nätterna eller en katt/hund förorenar sandlådan, kontakta i första hand djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till din förvaltare eller Miljöförvaltningen.

Andra djur
Mata inte djur och fåglar på gården eller från din balkong. Alla är kanske inte lika förtjusta i djuren, dessutom kan mat och fröer dra till sig skadedjur.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen. Regelbundet kommer det att göras rensningar.

Toalett och badrum
I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etc får inte spolas ner i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.Tänk också på att spol- och duschljud kan vara störande på kvällen och natten.

Stopp i avloppet
Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts. Om du inte lyckas lösa stoppet själv, kontakta felanmälan så hjälper fastighetsskötaren dig. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Skräp
Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och gemensam utrustning.

Förråd
Ditt förråd ska du förse med lämpligt lås så snart du har flyttat in. HSB Göteborg ansvarar inte för de ägodelar du förvarar i förrådsutrymmen.

Ohyra och skadedjur
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler det. HSB Göteborgs försäkringsbolag har avtal med Anticimex. Det betyder att du som hyresgäst får kostnadsfri sanering och rådgivning från Anticimex när du behöver.

Tvättstuga
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.

Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. i tvättstugan finns särskilda regler uppsatta för vad du ska tänka på vid användning av tvättstugan.

Underhållsplan

HSB Göteborg gör kontinuerliga underhållsplaner för våra hyresfastigheter. Varje fastighet har en egen underhållsplan som uppdateras en till två gånger om året. Då inspekterar vi yttre skal, allmänna utrymmen och installationer. När det gäller själva lägenhetens skick är underhållet behovsstyrt. Det betyder att det inte sätts några fasta tidsintervaller för renoveringsarbete utan detta görs när behov uppstår. Du som hyresgäst kan här kontakta HSB Göteborg om du har frågor kring detta. Ring vår växel så hjälper de dig vidare.

HSB Göteborg växel
Telefon: 010-442 20 00
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av svar på de vanligaste frågorna angående våra hyresrätter.

Vad betalar jag för?
I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran. Exempelvis värme, vatten, el och gas.

Hur lång uppsägningstid har jag?
Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt, du kan ladda ner en blankett här på hemsidan. Uppsägningstid är normalt tre månader och står angiven i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för nya sökande.

Hur betalas hyran?
En gång i månaden får du en hyresavi för inbetalning via bankgiro skickad till dig. För att förenkla kan du även välja att betala via autogiro. Skulle du inte erhålla hyresavi är du fortfarande skyldig att betala hyran till hyresvärden.

Får jag hyra ut i andra hand?
Ja, men du måste alltid ha skriftligt tillstånd från hyresvärden. Ansökan lämnar du in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

Får jag överlåta lägenheten till någon annan?
Nej, inte utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Du måste ha särskilda skäl för att överlåta hyresrätten. Kontakta alltid hyresvärden först.

Får jag renovera på egen hand?
Det är tillåtet att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet. Men arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Det vill säga att om du har använt felaktigt material, utfört jobbet slarvigt eller valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. Ta för vana att alltid rådgöra med din förvaltare innan du sätter igång med renovering.

Om något går sönder - var vänder jag mig?
Saker som tillhör lägenheten och gått sönder eller slitits ut ska du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen, till exempel tvättstugan, som inte är akuta - anmäl detta snarast till Felanmälan så att felet inte förvärras. Vid akuta fel till exempel vattenskada ring 010-442 24 24, efter kontorstid ring jouren 010-470 56 72. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet slutat fungera och sp vidare. Om ett fel uppstår med större skada som följd och att du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.

Om något går sönder- vem betalar?
Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som orsakat dem.

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen?
Svaret är enkelt - hur många man vill. Men tänk på vad du använder för krokar när du hänger upp dem så att skadorna på väggen blir minimala. När du ska flytta besiktigas lägenheten och om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage bedöms från tillfälle till tillfälle.

Får jag montera in disk eller tvättmaskin?
Du får inte själv montera in disk- eller tvättmaskin, kontakta din förvaltare så hjälper de dig. Så kallade fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Ta därför som regel att alltid kontakta hyresvärden innan du sätter in hushållsmaskiner i lägenheten.

Övergripande mål

Vårt syfte med att inneha hyresrätter är för att kunna erbjuda medlemmar det första egna boende inom HSB.

Om du som medlem inte står i begrepp att köpa din bostad erbjuder HSB Göteborg möjlighet till hyresrätt. Vi ger alla bosparare mellan 18-29 år chans till förtur till våra ettor och tvåor.

HSB Göteborg har satt ett övergripande mål att antalet hyresrätter ska uppgå till 2 000 stycken. När vi köper in eller bygger hyresfastigheter fokuserar vi på att de flesta lägenheter är ettor och tvåor som i första hand attraherar unga bosparare. HSB Göteborg ombildar inte sina hyresfastigheter till bostadsrätter.

Vill du veta mer, kontakta
HSB Göteborg
Telefon: 010-442 20 00
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se