Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kommande projekt: Gibraltarvallen

HSB Göteborg har tillsammans med arkitektkontoret CaseStudio vunnit en markanvisningstävling vid Gibraltarvallen, området kring Gibraltargatan i Johanneberg, Göteborg. Som bosparare i HSB har du möjlighet att få förtur vid uthyrning.

Johanneberg i Göteborg är ett attraktivt område där många av HSBs bosparare och medlemmar vill bo. Det som gör detta projekt extra spännande är att vi här planerar att bygga ett flerfamiljshus helt i trä!

Vi planerar att bygga cirka 89 lägenheter, ettor till fyror på 32 kvadratmeter till 110 kvadratmeter. Projektet ligger i attraktiva Johanneberg med närhet till både Chalmers, Korsvägen och Götaplatsen.

I nuläget vet vi inte när byggstart eller inflyttning kan ske.

Turordningen för att få ett kontakt på en lägenhet i detta projekt ser ut som vanligt: av de som anmält intresse erbjuder vi kontrakt först till den med flest bosparpoäng, sedan den med längst medlemstid. Finns det inga intresserade bosparare eller medlemmar går turen över till övriga sökande. 

Mer information samt möjlighet att anmäla intresse hittar ni på vår hemsida längre fram. När lägenheterna ska hyras ut kommer de att publiceras på vår hemsida. Observera att det inte är möjligt att redan nu lämna en intresseanmälan för hyresrätter i detta projekt!

Bospara och få förtur

Som bosparare i HSB har du möjlighet att få förtur till våra lediga hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. 

Börja bospara

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Dina pengar på HSB Bosparkonto, HSB Depå, HSB Investeringssparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro. Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

För mer information om Garantiformuen, besök danskebank.se och fs.dk.