På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

 

Så skapar vi värde och minskar vår påverkan

HSB arbetar med att maximera värdet vi skapar för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera de negativa avtrycken, framför allt på miljö och klimat, som vår verksamhet bidar till.

HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för våra boende och samhället i stort.

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende. HSB arbetar med att öka värdet på medlemskapet och kunderbjudandet med hållbara tjänster och produkter, som också ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden. Vi vet att ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i rätt riktning.

Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan. Byggsektorn orsakar lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken. Vidare står fastigheter och bostäder för en stor andel av den totala energi- och materialanvändningen.

FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimat- och miljömål

HSB bidrar till en hållbar utveckling med fokus på de 17 målen i Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans med våra medlemmar och kunder kan göra mest skillnad. Som ett bolag i bostadsbranschen riktar vi våra insatser för att stödja de globala utvecklingsmålen nummer 5 samt nummer 7–13. Vi bidrar också till de tre svenska miljömålen: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.

HSBs hållbara affärsstrategi

På HSB-stämman i maj 2017 beslutades att HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integreras med den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass. I denna strategi har vi satt fyra fokusområden där vi alla kan bidra.

 • Resurseffektivitet handlar om allt från ökad materialåtervinning till minskad elanvändning.
 • Klimat innebär att vi satsar på minska klimatpåverkan från byggandet, satsar på förnybar energi till fastigheterna och en fossilfri fordonsflotta.
 • Hållbara tjänster och produkter är ett strategiskt arbete för att hållbarhetssäkra och utveckla nya hållbara tjänster och produkter.
 • Viktig samhällsaktör är en position vi önskar att förtjäna.  Därför arbetar vi för att förbättra villkoren för boendet, skapar trygghet och speglar samhällets mångfald. 

HSB Göteborgs hållbarhetsarbete

HSB Göteborgs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

Det finns flera olika standardards och riktlinjer för hållbart företagande. HSB Göteborg var först i Sverige med att bli tredjepartsverifierade enlig ISO 26000. I verksamheten finns också en rad policyer som är kopplade till verksamhetens arbete med socialt ansvarstagande.

I menyn till vänster kan du läsa om HSB Göteborgs hållbarhetsarbete, inte minst via 2018 års hållbarhetsrapport som du hittar i vår årsredovisning. Du kan också följa arbetet i Ansvarsloggen

RESURSEFFEKTIVITET

Mål | Att minska energianvändning och reducera effektuttag

 • HSB Göteborg är miljödiplomerade av Göteborgs Stad
 • HSB Göteborgs eget fastighetsbestånd genomgår löpande omfattande hållbara renoveringar i syfte att optimera energieffektiviteten i bostaden
 • I HSB Living Lab testas nya lösningar med fokus på energieffektivitet och resursoptimering.
 • HSB FTX är standard i all nyproduktion.

KLIMATPÅVERKAN OCH KLIMATANPASSNING

Mål | Att halvera HSB Göteborgs CO2 utsläpp till 2023

 • Nyproduktionen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver
 • I alla byggstartade projekt från och med 2018 installeras solceller eller annan förnybar energi.
 • Grönyte- och klimatanpassning görs i nyproduktion liksom satsningar för lokalt omhändertagande av dagvatten
 • HSB Göteborg strävar mot en fossilfri fordonsflotta
 • HSB Göteborgs maskinpark ska bli branschens mest hållbara med eldrivna och kemilkaliefria lösninar där det går.
 • Alla resor i tjänst ska göras så klimatsmart som möjilgt. 

HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Mål | HSB Göteborg utvecklar hållbara tjänster

 • HSB Göteborgs utvecklingsarbete fokuserar på att ta fram och utveckla hållbara tjänster
 • Stärkta policyer inom inköp underlättar hållbara inköp på HSB Göteborg
 • Leverantörsbedömningar ställer krav i nästa led.
 • HSB Göteborg är medlemmar i Social Trade och initiativtagare till Nyttigaste Affären.

EN VIKTIG AKTÖR FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

Mål | Att som organisation spegla mångfalden i vårt samhället

 • HSB Göteborg är verifierade enligt ISO 26000 sedan 2011.
 • Vi är iniativtagare till HSB Göteborgs Academy - ett samarbete med Västra Hisingen Basket kring en värderingsstyrd ledarskapsutbildning för unga.
 • Vi stöttar Göteborgs Stadsmission och deras verksamhet riktad mot barn och unga.
 • Vi är huvudsamarbetspartner för projektet BoTryggt- 2030, som verkar för att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden.

HSB Göteborg