Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Påverka din bostadsrättsförening

HSB Göteborg är en demokratisk och federativ organisation. Detta betyder vi enbart styrs av våra medlemmar och deras valda ombud. För att arbetet ska fungera utgår vi alltid från bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, HSBs stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

Att vi är en federativ organisation betyder att vi alla är uppdelade i olika föreningar med lika mycket makt att styra. I landet finns 26 regionala HSB-föreningar där HSB Göteborg är en.

HSB är uppbyggt på alla landets bostadsrättsföreningar och det är från dessa vi utgår när vi tänker organisation. Bostadsrättsföreningarna tillhör alla olika regionala HSB-föreningar, exempelvis HSB Göteborg. I de regionala föreningarna finns också alla medlemmar som inte bor i någon HSB-bostadsrätt.

Tillsammans är vi starka
Våra 26 regionala HSB-föreningar bildar tillsammans ett gemensamt HSB Riksförbund. Detta är alltså grunden för en federativ organisation, med andra ord, en federation där de olika organisationsleden äger varandra.

Beslutsprocessen
Besluten i alla olika led fattas, dels på årsstämmor, dels i den löpande verksamheten av styrelser som väljs av respektive årsstämma. Här nedanför kan du läsa mer om hur just du kan vara med och påverka.

Vill du veta mer, kontakta
Henrik Wolfbrandt, utbildningsansvarig
Telefon: 010-442 21 29
E-post: henrik.wolfbrandt@hsb.se

eller

Dan Henriksson, utbildningsansvarig
Telefon: 010-442 21 18
E-post: dan.henriksson@hsb.se