Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stämmor

Ta chansen, var med och tyck till! Det är på årsstämman som du som medlem har störst möjlighet att påverka din bostadsrättsförening.

Du behövs
Vill du verkligen vara med och påverka kan du engagera dig i din bostadsrättsförening som exempelvis styrelseledamot. Som ny ledamot får du utbildning i hur styrelsearbetet går till och vad som förväntas av dig i din nya roll.

Var med och utveckla
Många av våra medlemmar som är engagerade i styrelsearbetet, berättar om hur roligt och intressant de tycker det är att få vara med och påverka föreningens framtid. Dessutom har de lärt känna sina grannar bättre och skaffat nya vänner.

En självklar plats
Som medlem är du alltid välkommen att var med på din bostadsrättsförenings stämmor. Här har du en röst. Använd den! Ju fler som deltar och röstar desto bättre blir besluten som tas eftersom de stämmer bättre överrens med vad de flesta tycker.

Skriv en motion
Här till vänster i menyn finns mer information om hur du lätt skriver ihop en motion som tas upp på er årsstämma.

Vill du veta mer, kontakta
Henrik Wolfbrandt, utbildningsansvarig
Telefon: 010-442 21 29
E-post: henrik.wolfbrandt@hsb.se

eller

Dan Henriksson, utbildningsansvarig
Telefon: 010-442 21 18
E-post: dan.henriksson@hsb.se