På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Informationsblad nr 5 från styrelsen, 2017-10-12

TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I HSB BRF IDA, MALMÖ
INFORMATIONSBLAD NUMMER 5 – FRÅN BRF IDAS STYRELSE

Med anledning av vår ekonomiska situation

Vi i styrelsen förstår att ni är många i föreningen som är oroliga och har frågor som ni känner att ni inte har fått svar på. Här kommer en uppdatering sedan förra informationsbladet (som skickades ut 28 september). För att hålla er uppdaterade på vad som sker kommer vi fortsättningsvis att skicka ut information till er varje vecka.

Revision

Skatteverket har begärt revision ur redovisningssynpunkt. Vi har kontaktat HSB Malmö som hjälper oss att ta fram material till skatteverket.

Statusuppdatering av beställda projekt

För att revisorerna ska kunna slutföra sitt arbete (så att vi därefter kan kalla till årsmöte) håller HSB Malmö på vårt uppdrag att ta fram en statusuppdatering. Vi informerar när vi vet mer.

Ekonomin

Som tidigare informerat kommer vi inte att betala några fakturor som misstänkts ha koppling till ekonomisk brottslighet. Vi betalar endast de fakturor där vi kan säkerställa riktigheten.

Vi arbetar med att bringa klarhet i huruvida våra leverantörer som vi har avtal med kommer leverera eller inte. Mer information kommer.

Årsmöte i november

Som det ser ut i dag kommer årsmötet att hållas i slutet av november. Vi arbetar fortfarande med att få fram en komplett årsredovisning och det tar längre tid än beräknat. Det finns bland annat tre skäl till detta:

1.       För det första arbetar vi bland annat med att sammanställa verksamhetsberättelsen som behöver kompletteras med väsentliga händelser efter 2016 fram till i dag.

2.       För det andra, när vi har överlämnat årsredovisningen till revisorerna, behöver de två veckor för granskning.

3.       För det tredje måste kallelsen (inbjudan) till årsmötet gå ut senast två veckor före årsstämman.

Engagera dig!

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Du och dina grannar är medlemmar i den ekonomiska föreningen (bostadsrättsföreningen) som gemensamt äger fastighet och mark. Det är en demokratiskt styrd organisation där ditt engagemang värderas högt. Efter denna stora turbulens behöver vi nu människor som vill engagera sig i bostadsrättsföreningen.

Anmäl ditt intresse att sitta i valberedningen i dag!

Vi söker personer som vill vara med i en tillfällig valberedning fram till årsmötet – eftersom vi saknar en fungerande valberedning. Om du är intresserad kontakta sekreteraren i styrelsen, Monica Lundahl Dahlberg på telefon 0704–55 51 97 eller e-post monkan.ld@hotmail.com.

Vår förhoppning är att ha en tillfällig valberedning färdig snarast möjlig, så anmäl ditt intresse i dag!

Valberedningens uppgift är att på årsmötet presentera förslag på lämpliga styrelseledamöter. De bör ha bra kontakt med medlemmarna och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna föreslå rätt person till rätt position. HSB Malmö stöttar gärna den tillfälliga valberedningen i deras arbete fram till årsmötet.

Vill du sitta i styrelsen?

Fundera på om du vill kandidera själv, eller nominera någon annan till en förtroendepost i styrelsen – i och med att vi i styrelsen ställer våra platser till förfogande. Det enklaste är att du lämnar in ditt förslag till den tillfälliga valberedningen. Vår förhoppning är att ha en tillfällig valberedning snarast möjligt och vi går ut med kontaktperson så snart valberedningen är på plats.

Styrelsen är en egen juridisk person och det är medlemmarna som väljer sin styrelse – som i sin tur företräder föreningens fastigheter och medlemmar. Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett viktigt och ofta tidskrävande uppdrag som innefattar stort ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för att föreningen följer lagen och ett ­indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Tänk på att…

·         Hålla dig uppdaterad via hemsidan https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/

·         Årsredovisningen kommer skickas till dig via post så fort den är klar, läs den noggrant.

·         Gå på årsmötet (information om datum för årsmöte kommer så snart årsredovisningen är klar).

Frågor

Vi kommer varje vecka uppdatera er med mer information. Information lämnas i era postfack och publiceras på hemsidan https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

Har du frågor angående föreningens ekonomi, kontakta brf Idas styrelse via vicevärdens e-post, vicevard@hsbbrfida.se

Vill du göra felanmälan, kontakta Bkrp förvaltning, telefon 0101-75 51 01, vardagar kl 8-16. Utöver denna tid, kontakta HSB Jour 0104-42 30 00.

Har du allmänna frågor om hur det fungerar att bo i en bostadsrätt och ditt medlemskap i HSB Malmö, kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472, vardagar kl 9-15.

Läs gärna våra tidigare informationsblad som finns publicerade här bredvid.

 

 

Med vänlig hälsning, styrelsen i brf Ida

Detta informationsblad har satts samman med hjälp av HSB Malmös kommunikationsavdelning. Vi i styrelsen i HSB brf Ida är avsändare till informationen.