Kallelse till extra föreningsstämma

20 maj 2018 Med anledning av att lagen för ekonomisk förening har förändrats behöver vi uppdatera våra stadgar.

HSB Bostadsrättsförening Munkhättan i Malmö kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: 2018-05-30 klockan 18:30.

Plats: Gamla ICA-lokalen, Rödkullastigen 3.

see bilaga för motivering, dagordning och förslag på stadgeförändringar.


Till nyhetslistan