Ny styrelse vald

07 november 2016 På brf Munkhättans extrastämma deltog 63 röstberättigade medlemmar. Fyra personer valdes till styrelsen. Deras mandat löper fram till den ordinarie föreningsstämman i januari 2017.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Nihad Brankovic
Emir Bosnajkovic

Till suppleanter valdes:
Bertil Nihlzon
Jonatan Åstrand-Ferris