Nita Kallaba – ny i Munkhättans styrelse

27 mars 2015 Nita Kallaba, 30 år, är ny i styrelsen och valdes in som suppleant i brf Munkhättans styrelse vid föreningsstämman i februari 2015.

Nita Kallaba är barnskötare och har framför allt arbetat i Danmark för en privat vårdgivare. 
Det som driver Nita Kallaba att engagera sig i styrelsen är att kunna påverka att umgängesregler som gäller inom föreningen, och att de följs. Till exempel att öka respekten för bokade tvättider.