Protokoll vid extrastämma den 28:de September

11 oktober 2017 Vid extrastämman gavs sittande styrelse fortsatt förtroende. Den föreslagna propositionen om föreningsarvoden antogs också i sin helhet.

Till nyhetslistan