Nina – vikarierande vicevärd

08 april 2015 Under april är Fredrik Olsson föräldraledig i samband med att familjen får tillskott. Under tiden Fredrik är pappa-ledig vikarierar Nina Bergström som vicevärd.

Nina är utbildad fastighetsförvaltare och har tidigare arbetat på Lifra fastigheter. Avsikten är att Nina även framöver ska ersätta Fredrik i samband med semestrar och andra ledigheter