Nya styrelsen konstituerad

03 februari 2017 Vid det konstituerande styrelsemötet 2017-02-02 fördelades rollerna inom den nya styrelsen. En av förändringarna är att funktionen som vice ordförande slopades.
  • Delawar Sarwary valdes till ordförande.
  • Jonatan Åstrand-Ferries valdes till sekreterare.
  • Enes Fisic är ordinarie styrelseledamot.
  • Anders Hagström är ordinarie styrelseledamot.
  • Lars Jirhamn valdes till studieorganisatör. 

Styrelsen beslutade att inte utse någon vice ordförande. 

I tur att avgå vid nästa ordinarie föreningsstämma är Delawar Sarwary och Enes Fisic.
Suppleanterna, Lars Jirhamn och Agne Andersson, valdes vid föreningsstämman 2017-01-25 för en period om två år.