Protokoll för extra föreningsstämma

22 juni 2018 Här hittar du en sammanfattning av vad som beslutades på föreningsstämman den 30/5 2018.

Medlemmar röstade för styrelsens förslag på stadgeändringar, de röstade även för att inte göra om Gamla ICA-lokalen till lägenheter.


Till nyhetslistan