Stämman valde ny styrelse

25 januari 2017 Brf Munkhättans styrelse och övriga förtroendevalda efter föreningsstämman 2017-01-25. På stämman deltog 54 röstberättigade medlemmar.

Ordinare ledamöter:
Delawar Sarwary, vald för 1 år
Anders Hagström, vald för 2 år
Jonatan Åstrand-Ferries 2 år
Enes Fisic – vald för 2 år på stämman 2016.

Suppleanter:
Lars Jirhamn
Agne Andersson 

Valberedning:
Nihad Brankovic
Nita Kallaba

Revisorer:
Hansi Tempel
Inger Nilsson

Ny ledamot utsedd av HSB Malmö:
Agneta Bohman