På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Guide: Årsredovisning

Vissa slänger den utan att ens öppna den. Andra läser utan att förstå vad det står. Och det trots att det kanske är det viktigaste dokumentet du får från föreningen under året.

Man kan få ut mycket information om man vet hur man ska läsa årsredovisningen

 1. Vad innehåller den?
  Årsredovisningen består av flera delar. De viktigaste är Förvaltningsberättelsen (FB), där styrelsen bland annat berättar vad man har gjort för underhåll under året och vad som behöver göras framöver. Resultaträkningen (RR) där du kan se hur mycket intäkter och kostnader föreningen har haft under året, samt Balansräkningen (BR) där du kan se föreningens så kallade egna kapital samt föreningens skulder och tillgångar. 

 2. Varför ska jag läsa den?
  Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger en lägenhet - tillsammans med de andra i föreningen äger du faktiskt en hel fastighet. Det ligger därför i ditt intresse att hålla koll på att det finns tillräckligt med pengar för att hålla fastigheten i gott skick. Vet du bara hur du ska tolka årsredovisningen så hittar du den informtionen här. 

 3. Måste jag läsa allt?
  Nej. Däremot finns det några nyckeltal - "jämförpriser" - som är bra att ha koll på (se följande punkter). Genom att räkna ut dem kan man jämföra den egna föreningens ekonomi med andra föreningar, oavsett hur stora eller små de är. Genom att följa sin förenings nyckeltal under flera år kan man även se om ekonomin utvecklas på ett bra eller dåligt sätt. 

 4. Nyckeltal #1
  Sparande till framtida underhåll
  Hitta "Årets resultat" i RR. Ta bort kostnaden för avskrivningar samt kostnaden för planerat underhåll (alla siffror finns i RR, i vissa fall ligger kosnaden för planerat underhåll i noten för driftskostnader). Summan visar hur mycket pengar din förening sparar. Delar du den summan med det totala antalet kvadratmeter i fastigheten (finns i FB) får du sparandet per kvadratmeter, en siffra du kan använda för att jämföra din förening med andra. En undersökning bland cirka 450 bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet visar att det genomsnittliga sparandet är drygt 200 kr/kvm. 

 5. Nyckeltal #2
  Lån per kvadratmeter boarea
  Delar du föreningens långfristiga skulder (finns i BR) med föreningens totala boyta för bostadsrätterna får du ett reslutat som visar hur stor del av förningens skuld som varje kvadratmeter i din lägenhet "äger". En skuldsättning på över 10 000kr/kvm anses hög, vilket dock är normalt om fastigheten är nybyggd eller om föreningen nyligen har utfört stora underhåll, exempelvis ett stambyte. 

 6. Nyckeltal #3
  Räntekänslighet
  Genom att dela föreningens långfristiga skulder (finns i BR) med intäkterna från avgifter (sist i Årsredovisningen finns en samling fotnoter, i not 1 hittar du avgifterna) får du fram en siffra som visar hur många procent ni måste höja avgiften med om räntan stiger med 1 procent för att bibehålla samma sparande. 

 7. Något annat att tänka på?
  Bli inte rädd om sista raden i resultaträkningen, "Årets Resultat", är negativ. Det kan bero på stora kostnader för planerat underhåll. Årets resultat påverkas även av avskrivningar (beräknad värdeminskning på fastigheten), men detta påverkar egentligen inte ekonomin. Titta istället framåt på vad underhållet kommer att kosta och hur mycket som finns sparat till detta. 

Visste du att...

... årsredovisningen är en sammanställning över föreningens ekonomi? Enligt lagen måste den göras på ett visst sätt, som egentligen inte är så anpassat efter just bostadsrättsföreningar. Men man kan få ut mycket information om man vet hur man ska läsa den!

Vill du veta mer?

Engagera dig i styrelsen! Då kan du gå HSBs kurser i ekonomi, och får mer insyn i hur ekonomin fungerar i en bostadsrättsförening.