Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Biologisk mångfald – blommor och bin

bi2.gif

HSB Malmö har fyra inriktningar för sitt sätt att arbeta hållbart. Under inriktningen Klimat finns fokusområdet "Biologisk mångfald."

Det innebär allt från att vi bygger miljörum och barnvagnsgarage med sedumtak, till att vi placerar ut insektshotell och bikupor.

Genom dessa insatser gör vi inte bara klimatet en tjänst, utan gör även vårt levnadsutrymme utomhus så mycket trevligare.

honung2.jpg

Som ett steg i att stötta den biologiska mångfalden i de områden HSB Malmö finns samarbetar vi med Johans Bigårdar. I samarbete med dem placerar vi ut bikupor i på mark vi äger med växtlighet som gynnas av bina, som pollinerar växterna.

I dagsläget finns kupor placerade vid Limhamn och i Hököpinge, med planer på flera.

Fakta: Forskning med bin


De boende i HSB Malmös hyresfastighet Strutsen 24 på Limhamn i Malmö lever i harmoni med cirka 50 000 små surrande grannar (fast bara cika 10 000 på vintern).

På innergården står nämligen en uppkopplad bikupa, vilket innebär att en är full av olika sensorer som mäter allt från värme till vikt. Förutom att bina bjuder sina grannar på honung och de hjälper växtligheten på traven i området, så hjälper de oss alltså att forska.

Johanna Nygren Spanne, undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen vid Malmö Universitet. I ett samarbete med Malmö Universitet tittar hon nu på datan som den uppkopplade bikupan skapar med sina sensorer.

– När man började samla in data elektroniskt från bikupor så ville man främst kunna väga dem och se temperaturen i kupan. Man tänkte att dessa två datapunkterna ger en signal om hur bina mår, säger Johanna.

Datan från bikuporna gör det alltså lättare för biodlaren att ta hand om sina bin, och de gör att man kan förutse när bina kommer att svärma, så att man kan minska risken för att de skadar människor. Men det är inte de enda vinsterna.

– Informationen som samlas in berättar också saker om miljön runt bina. Efter att man upptäckte problemen med neonikotinoider tänkte man att smarta bikupor kunde berätta vilka fält som fortfarande var påverkade av ämnet som är skadligt för bland annat bin, och på så sätt veta om man borde flytta kupan till ett annat fält, säger Johanna.

Bina kan också berätta för oss om vi har en fungerande biologisk mångfald i ett område. Mår de bra och deras kupa ökar i vikt under deras verksamma del av året betyder det att det finns tillräckligt mycket växtlighet som blommar vid olika tillfällen för att de ska må bra, och den biologiska mångfalden är hållbar.

– Bina bidrar självklart också till bio-diversiteten genom att de pollinerar olika växter. De är bland de mest effektiva pollinerarna vi har, och de lockar också till sig andra insekter och fåglar som tar med sig frön och ökar den biologiska mångfalden, säger Johanna.

Läs gärna mer om HSB Living Lab-projektet som skapade de uppkopplade bikuporna här.

Fakta: Biologisk mångfald


strutsen-bikupa-1.jpg

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Fakta: Biodling i stadsmiljö

  • Det fungerar ofta bra att ha bin även i stadsmiljö, så kallad urban biodling.
  • En anledning är att det finns en stor variation av nektar för bina, vilket ofta ger bra skördar och en god honung.
  • Bina hjälper till att det blir bättre skörd av både frukt och bär, men även att blommorna växer som de ska.
  • Optimalt för bina är om de står på en skyddad plats så att det finns visst lä för dem, och även någon skugga som skydd för solen.

Samarbete med Johans Bigårdar

HSB-honungen är ett samarbete mellan HSB Malmö och Johans Bigårdar. För mer information, kontakta Johans Bigårdar.

Johan Israelsson
Kockumsgatan 6
211 42 Malmö
Tel: 073-639 19 55
Skicka E-post