Uppkopplade bikupor ska lära oss mer om bin

Biet är en av jordens viktigaste varelser, 85 procent av vår mat kräver pollinering. Sedan våren 2020 finns en uppkopplad bikupa utanför HSB Living Lab. Nu utvidgas projektet genom att ansluta totalt fyra bikupor till ett nätverk, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.
Digital bikupa utanför HSB Living Lab
– Om vi med hjälp av digitaliserade kupor kan underlätta för biodlare att hålla koll på sina samhällen och hur de mår är det jättebra, säger Mikael Ekström. 

Om man är uppvuxen med att både pappa och morfar hade bin och man själv har ett antal kupor på tomten, och dessutom till yrket är digitaliseringsrådgivare — då är idén om en uppkopplad bikupa inte långt borta.

– Att digitalisera kupan innebär att vi sätter dit en liten IoT-gateway med olika sensorer. IoT står för Internet of Things och en gateway är en mycket liten dator med sensorer som skickar all data som sensorerna fångar upp till en molntjänst. Så till denna IoT-gateway kopplar vi sensorer som bland annat kan mäta vikt, temperatur, luftfuktighet eller fånga upp ljud, berättar Mikael Ekström.

Nätverk av uppkopplade bikupor på fyra olika orter

Sedan tidigare finns en uppkopplad bikupa placerad utanför HSB Living Lab i Göteborg och en utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar. Nu tillkommer två bikupor som bildar ett nätverk av uppkopplade bikupor på fyra olika orter.

De nya bikuporna placeras nu utanför Castellums kontor i Växjö och en annan ska placeras utanför Biodlarnas kansli i Skänninge. När alla är uppkopplade är planen att samla jämförelsebar data som ger koll på bisamhällenas utveckling och mående.

– Med hjälp av vikt kan vi mäta hur mycket honung bina producerar, temperaturen och ljudet visar hur bina har det och hur de mår, och det finns många fler andra nytto-områden som vi kan täcka upp.

Informationen ger koll på bisamhällens utveckling

Idag skickas alltså informationen till en molntjänst där all data lagras. I förlängningen är planen att varje digitaliserad kupa, gärna på flera orter runt om i landet, ska bidra till en bas av jämförelsebar data som ger koll på samhällenas utveckling.

Målet är att den digitaliserade kupan ska underlätta för biodlare och för forskare. Samtidigt som satsningen sprider kunskap om biodling och väcker engagemang och intresse för det viktiga lilla djuret.

– Bin sköter 85 procent av pollineringen av våra växter och är extremt betydelsefulla för vårt ekosystem. Genom att skapa den här digitala uppkopplingen kan vi starta forskning kring biodling och exempelvis hoppas vi kunna motverka sjukdomar i samhällena, berättar Mikael som även varit i kontakt med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, samt andra forskningsinstitutioner, som visat intresse för den uppkopplade bikupan.

Under flera år har antalet bin och andra pollinerande insekter minskat kraftigt i världen. En förklaring kan vara kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket, en annan orsak ett förändrat landskap med färre grönområden eller ett mer storskaligt jordbruk som saknar variation av växter och blommor.

Samarbete med TietoEVRY

En av HSB Living Labs samverkanspartners är it-företaget TietoEVRY. Som företagets representant var Mikael Ekström våren 2019 på ett seminarium om projekt och hållbarhet hos HSB Living Lab. Deltagarna var uppdelade i olika grupper varav en uttryckte önskemål om att skaffa bin till huset.

Ingen kunde bli gladare än Mikael för förslaget. Han hade under våren 2019 kört en kurs för tolv av sina medarbetare och även försett sin arbetsplats, Tietos lokalkontor i Kalmar, med ett bisamhälle i en kupa utanför kontoret.

– Den här möjligheten blev en kul och naturlig fortsättning att få ta tag i, för oss it-nördar på TietoEVRY, varav flera själva just gått bi-kurs och erövrat ett nytt intresse.

Smålandsbikupa utanför HSB Living Lab

Utanför HSB Living Lab står nu alltså en vit kupa med grå knutbrädor av modellen Smålandskupa, som ser ut som ett litet mini-HSB Living Lab. Kupan är av äldre så kallad trågkupe-modell som har fördelen att utrymmet (tråget) där bina på ramarna är inbyggda i ett litet hus. Där kan även sensorer och elektronik skyddas på ett bra sätt samtidigt och det underlättar digitaliseringen av kupan.

Bisamhället till HSB Living Lab fanns på plats sedan tidigare och flyttades över till den uppkopplade digitaliserade Smålandskupan under april månad 2020. 

– Vi flyttade över cirka 20 000 bin, och som sedan under våren och sommaren snabbt ökar till kanske runt 80 000 bin, när de är i full produktion. Samhället sköts initialt av Kungsbackatraktens Biodlarförening, med deltagande av intresserade hyresgäster i HSB Living Lab. De boende kan samtidigt bli medlemmar i biodlarföreningen och få gå kurs för att lära sig mer, säger Mikael Ekström.

Fakta uppkopplade bikupor

Bikupemodell: Just nu en så kallad Smålandskupa av äldre trågkupe-modell, för då skyddas elektroniken på ett bra sätt. I framtiden så kan andra kupmodeller användas.

Antal sensorer: I nuläget är det 4 olika sensorer, men planer finns för ljud och video, samt andra typer.

Det här kan mätas: Ramar och lådors vikt dvs mängd bin och honung, temperatur, luftfuktighet och lufttryck. All data samkörs sedan i ”BeeLab”, en molntjänst som kopplar samman bikupor. Med AI kan informationen sedan analyseras snabbt och i realtid.

Antal invånare: Mellan 20 000 - 80 000 Buckfast-bin beroende på säsong.

Skötsel: I Göteborg sköter Kungsbackatraktens Biodlarförening med deltagande av hyresgäster i HSB Living Lab kupan.