På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Uppkopplade bikupor ska lära oss mer om bin

Biet är en av jordens viktigaste varelser, 85 procent av vår mat kräver pollinering. Sedan våren 2020 finns en uppkopplad bikupa utanför HSB Living Lab. Nu utvidgas projektet genom att ansluta totalt fyra bikupor till ett nätverk, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.
– Om vi med hjälp av digitaliserade kupor kan underlätta för biodlare att hålla koll på sina samhällen och hur de mår är det jättebra, säger Mikael Ekström
Digital bikupa utanför HSB Living Lab

Om man är uppvuxen med att både pappa och morfar hade bin och man själv har ett antal kupor på tomten, och dessutom till yrket är digitaliseringsrådgivare — då är idén om en uppkopplad bikupa inte långt borta.

– Att digitalisera kupan innebär att vi sätter dit en liten IoT-gateway med olika sensorer. IoT står för Internet of Things och en gateway är en mycket liten dator med sensorer som skickar all data som sensorerna fångar upp till en molntjänst. Så till denna IoT-gateway kopplar vi sensorer som bland annat kan mäta vikt, temperatur, luftfuktighet eller fånga upp ljud, berättar Mikael Ekström.

Sedan tidigare finns en uppkopplad bikupa placerad utanför HSB Living Lab i Göteborg och en utanför TietoEVRYs kontor i Kalmar. Nu tillkommer två bikupor som bildar ett nätverk av uppkopplade bikupor på fyra olika orter.

De nya bikuporna placeras nu utanför Castellums kontor i Växjö och en annan ska placeras utanför Biodlarnas kansli i Skänninge. När alla är uppkopplade är planen att samla jämförelsebar data som ger koll på bisamhällenas utveckling och mående.

– Med hjälp av vikt kan vi mäta hur mycket honung bina producerar, temperaturen och ljudet visar hur bina har det och hur de mår, och det finns många fler andra nytto-områden som vi kan täcka upp.

Idag skickas alltså informationen till en molntjänst där all data lagras. I förlängningen är planen att varje digitaliserad kupa, gärna på flera orter runt om i landet, ska bidra till en bas av jämförelsebar data som ger koll på samhällenas utveckling.

Målet är att den digitaliserade kupan ska underlätta för biodlare och för forskare. Samtidigt som satsningen sprider kunskap om biodling och väcker engagemang och intresse för det viktiga lilla djuret.

– Bin sköter 85 procent av pollineringen av våra växter och är extremt betydelsefulla för vårt ekosystem. Genom att skapa den här digitala uppkopplingen kan vi starta forskning kring biodling och exempelvis hoppas vi kunna motverka sjukdomar i samhällena, berättar Mikael som även varit i kontakt med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, samt andra forskningsinstitutioner, som visat intresse för den uppkopplade bikupan.

Under flera år har antalet bin och andra pollinerande insekter minskat kraftigt i världen. En förklaring kan vara kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket, en annan orsak ett förändrat landskap med färre grönområden eller ett mer storskaligt jordbruk som saknar variation av växter och blommor.

En av HSB Living Labs samverkanspartners är it-företaget TietoEVRY. Som företagets representant var Mikael Ekström våren 2019 på ett seminarium om projekt och hållbarhet hos HSB Living Lab. Deltagarna var uppdelade i olika grupper varav en uttryckte önskemål om att skaffa bin till huset.

Ingen kunde bli gladare än Mikael för förslaget. Han hade under våren 2019 kört en kurs för tolv av sina medarbetare och även försett sin arbetsplats, Tietos lokalkontor i Kalmar, med ett bisamhälle i en kupa utanför kontoret.

– Den här möjligheten blev en kul och naturlig fortsättning att få ta tag i, för oss it-nördar på TietoEVRY, varav flera själva just gått bi-kurs och erövrat ett nytt intresse.

Utanför HSB Living Lab står nu alltså en vit kupa med grå knutbrädor av modellen Smålandskupa, som ser ut som ett litet mini-HSB Living Lab. Kupan är av äldre så kallad trågkupe-modell som har fördelen att utrymmet (tråget) där bina på ramarna är inbyggda i ett litet hus. Där kan även sensorer och elektronik skyddas på ett bra sätt samtidigt och det underlättar digitaliseringen av kupan.

Bisamhället till HSB Living Lab fanns på plats sedan tidigare och flyttades över till den uppkopplade digitaliserade Smålandskupan under april månad 2020. 

– Vi flyttade över cirka 20 000 bin, och som sedan under våren och sommaren snabbt ökar till kanske runt 80 000 bin, när de är i full produktion. Samhället sköts initialt av Kungsbackatraktens Biodlarförening, med deltagande av intresserade hyresgäster i HSB Living Lab. De boende kan samtidigt bli medlemmar i biodlarföreningen och få gå kurs för att lära sig mer, säger Mikael Ekström.

Fakta uppkopplade bikupor


Bikupemodell: 
Just nu en så kallad Smålandskupa av äldre trågkupe-modell, för då skyddas elektroniken på ett bra sätt. I framtiden så kan andra kupmodeller användas.

Antal sensorer: I nuläget är det 4 olika sensorer, men planer finns för ljud och video, samt andra typer.

Det här kan mätas: Ramar och lådors vikt dvs mängd bin och honung, temperatur, luftfuktighet och lufttryck. All data samkörs sedan i ”BeeLab”, en molntjänst som kopplar samman bikupor. Med AI kan informationen sedan analyseras snabbt och i realtid.

Antal invånare: Mellan 20 000 - 80 000 Buckfast-bin beroende på säsong.

Skötsel: I Göteborg sköter Kungsbackatraktens Biodlarförening med deltagande av hyresgäster i HSB Living Lab kupan.