Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Full koll med ekonomisk förvaltning och administration

Med HSB Norrs ekonomiska förvaltningstjänster får ni total koll på er bostadsrättsförenings ekonomi. Från budget till årsredovisning och allt däremellan. Men det är inte allt. Vi planerar också inför framtiden för att öka värdet på fastigheten och alla lägenheter i den. Det är en trygg investering för er i styrelsen och alla medlemmar.
mainimage

Utan trygg ekonomisk förvaltning – ingen trygg bostadsrättsförening. Med vårt ekonomiska förvaltningsupplägg och administrativa tjänster kan ni i styrelsen känna er lugna med att ni får en hållbar ekonomi i er brf på både kort och lång sikt. Samtidigt som det hjälper er att leva upp till gällande lagar och myndighetskrav.

Vill du veta mer om hur vi kan underlätta den ekonomiska förvaltningen i er brf?

Ja, kontakta mig!

Vi tar hand om den löpande ekonomin

Med vår långa erfarenhet av bostadsrättsekonomi vet vi vilka ekonomiska tjänster som skapar en trygg vardag i en förening och underlättar styrelsearbetet. Allt från att avier skickas ut i rätt tid, kontering av leverantörsfakturor och utbetalning av löner och arvoden, till redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter.

 • Arvodes- och löneutbetalningar
 • Bokföring i enlighet med gällande lagar och förordningar
 • Bokslut med förslag till årsredovisning
 • Deklarationer och skatter
 • Hyres- och avgiftsavier
 • In- och utbetalningar i föreningen
 • Kontering av leverantörsfakturor
 • Överlåtelser av bostadsrätter

Vi planerar och stöttar i vardagen

Vi upprättar ett förslag till kostnads- och intäktsbudget för det kommande året som tar höjd för renoveringar, planerat underhåll, lånestatus och för oväntade händelser. Så att ni undviker otrevliga överraskningar och kan hålla en jämn och trygg avgiftsnivå i föreningen. En personlig ekonom är ett dagligt stöd mellan och även på styrelsemötena, eller under föreningsstämman om behovet finns. Vid omsättning av lån kan ekonomen också bistå och begära in offerter från banker, det lönar sig.

 • Personlig ekonomisk rådgivning
 • Lånehantering
 • Årlig resultatbudget

Vi sköter administrationen och hjälper medlemmarna

Vår Kund- och medlemsservice svarar dagligen på boendefrågor åt era medlemmar och distribuerar hyres- och avgiftsavier kvartalsvis. Vi ser till att obetalda skulder går till inkasso. Vi skriver också ut och distribuerar hyreskontrakt vid, av- om- och inflyttningar av exempelvis parkeringsplatser och förråd. Aktuell lägenhetsförteckning upprätthålls med tillhörande meddelandeplikter i enlighet med bostadsrättslagen. 

 • Andrahandsuthyrningar
 • Distribuerar hyreskontrakt
 • Kund- och medlemsupport
 • Medlems- och lägenhetsförteckningar

Ekonomiska tilläggstjänster för att täcka alla behov

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med följande tilläggstjänster.

Delårsbokslut

HSB upprättar periodiserade delårsbokslut i form av resultatrapport.

Köhantering

HSB tar emot anmälningar för kölistor för parkeringsplatser, garageplatser och lokaler samt fördelar dessa när vakanser uppstår.

Kassaflödesanalys

Ni får en sammanställning av ert kassaflöde, en överblick av föreningens pengar som strömmar in och ut ur verksamheten. Den visar föreningens in- och utbetalningar under det senaste året och förklarar förändringen av föreningens pengar.

Kassaflödesanalysen ger svar på frågorna: Var har företagets likvida medel kommit ifrån? Och vart har de tagit vägen? Ett enkelt sätt att åskådliggöra förändringar i verksamheten och visar föreningens förmåga att betala löpande utgifter såsom exempelvis el, värme, vatten, arvoden och löner och skulder till leverantörer.

Om era pengar har minskat under året är det bra att visa för era medlemmar och eventuella intressenter vad de använts till. Har ni exempelvis gjort en stor investering i form av nya balkonger som ni kunnat betala utan att behöva ta banklån? Har ni extraamorterat på fastighetslån för att sänka era räntekostnader? Eller vill ni visa att ni har ett positivt kassaflöde. Då är det bra med en kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys sammanställs som en del i föreningens årsredovisning.

Likviditetsbudget - årlig eller månadsvis

Likviditetsbudget är tjänsten som ger er en översikt över er kassa. Ni slipper oroa erför att stå utan pengar när en faktura ska betalas och ni får chansen att sänka era räntekostnader genom amortering. Med en utökad likviditetsbudget som visar budgeterat saldo per månad blir det möjligt att se exakt när ett lån måste tas upp för en större investering.

Årslikvididetsbudget
Utifrån er förenings intäkter och kostnader sammanställer vi de in- och utbetalningar som sker på ert bankkonto under året och ger er en översikt över kassan. På så sätt säkerställer ni att er förening alltid har pengar till att betala leverantörsskulder, ränta, amorteringar på lån med mera. En  årslikviditetsbudget kan även indikera på att det finns för mycket pengar i kassan. Detta innebär att det kan finnas utrymme att amortera på lån och på så sätt få ner föreningens räntekostnader.

Likviditesbudget månadsvis
En likviditetsbudget månadsvis är upplagd som en årslikviditetsbudget, men tar hänsyn till i vilka månader som de stora utbetalningarna sker. Om er förening lever på marginalen vad gäller kassan kan det vara bra att se exakt när under året som åtgärder måste vidtas för att förbättra likviditeten. Om ett större underhåll ska genomföras under det kommande året är det bra att veta när och hur mycket som eventuellt måste lånas upp. På så sätt säkerställs att föreningen inte betalar onödiga räntekostnader för finansiering ni inte behöver.

HSB Norrs erfarna ekonomer sammanställer föreningens likviditetsbudget och skickar ut den till er i samband med resultatbudgeten.

Nyckelhantering

HSB lämnar ut nycklar till entreprenörer som behöver tillträde till driftutrymmen etc. och bevakar att dessa återlämnas.

Ekonomisk genomgång på möten

Ekonom från HSB deltar på ert styrelsemöte eller föreningsstämma och kan till exempel föredra budget, bokslut, delårsbokslut eller en finansiering av en investering.

Redo för en kostnadsfri rådgivning eller offert?