Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förvaltaren hjälper er med fastighetsägaransvaret och mycket mer

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort ansvar i att underhålla fastigheten men även förebygga och åtgärda brister som kan påverka medlemmarnas säkerhet och hälsa. Våra fastighetsförvaltare i Umeå, Luleå, Skellefteå och på övriga orter har lång erfarenhet av att hjälpa styrelser med fastighetsägaransvaret och det långsiktiga underhållsarbetet.
mainimage


I en bostadsrättförening har styrelsen ett stort ansvar att förvalta byggnaderna och dess tekniska funktioner. Förutom det långsiktiga underhållsplaneringen har styrelsen också ett ansvar att följa myndigheternas krav, lagar och förordningar för att inte riskera medlemmarnas säkerhet eller hälsa. Våra förvaltare kan hjälpa med Underhållsplanering, den lagstadgade Egenkontrollen och mycket annat som förenklar styrelsearbetet.

Vill du veta mer om hur en fastighetsförvaltare kan underlätta för er i styrelsen?

Ja, kontakta mig!

Koll på framtida underhåll

Underhållsplanering via HSB Norr ger en god överblick och visar beräknad livslängd på alla fasta och tekniska delar i fastigheten, när de behöver renoveras eller bytas ut och en uppskattad kostnad. Det kan exempelvis röra sig om upprustning av tvättstugor, hissar, ommålning eller byte av fasad, fönster eller tak. Det skapar förutsättningar för en korrekt och jämn avgiftsnivå för alla medlemmar, välskötta fastigheter och en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.

Läs mer om Underhållplan ➜

Styrelsen har ett ansvar att följa lagen

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du en fastighetsägare och har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan också ett indirekt ansvar för dom boendes hälsa och säkerhet. Det kan ex handla om brandskydd, ventilation, radon eller legionella. Detta regleras av Miljöbalken och innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs – så kallad egenkontroll. Det är också viktigt för att försäkringar ska ge full ersättning, vid exempelvis en brand. Låt HSB Norrs förvaltare bevaka, dokumentera och årligen följa upp alla 21 kontrollpunkter som innefattas i Egenkontrollen.

Läs mer om Egenkontroll ➜

Ett stöd före, under och efter styrelsemötet

Förutom att hålla koll på myndighetskrav, egenkontrollen och underhållsplaneringen kan fastighetsförvaltaren om behoven finns hjälpa styrelsen i arbetet inför, under och efter styrelsemötena. Exempelvis genom att bevaka föreningens avtalsrelationer, upphandla tjänster vid mindre projekt, sköta försäkringsärenden gentemot boende och medlemmar eller bereda ärenden så att ni kan fokusera på att fatta bra beslut. Fastighetsförvaltaren kan sedan verkställa besluten som tas på mötena. När specialistkompetens är nödvändig har våra fastighetsförvaltare ett brett kontaktnät med experter som jurister och projektledare, vilket kan behövas vid exempelvis större ombyggnadsprojekt.

Med lokalkontor för fastighetsförvaltning i Luleå, Skellefteå, Umeå, Kalix, Haparanda, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare finns våra för fastighetsförvaltare alltid nära.

Utöka uppdraget med följande tjänster:

  • Bereda ärenden till styrelse
  • Delta i styrelsemöten som rör uppdraget
  • Förvaltningsplan
  • Förvaltningsrapport inför möten
  • Försäkringsärenden
  • Mindre upphandlingar
  • Samordning och kontroll av sidoentreprenörer

Tilläggstjänster Fastighetsförvaltare

Statuskontroll av lägenheter

HSB Norrs fastighetsförvaltare hjälper er att förebygga vattenskador genom att göra statuskontroller av samtliga lägenheter i föreningen. Vi gör en plan för att åtgärda de eventuella problem som upptäcks vid statuskontrollen och vi ansvarar även för att följa upp att åtgärderna genomförs. Genom regelbundna statuskontroller av lägenheterna kan vi i god tid upptäcka saker som kan resultera i en vattenskada. Genom att förebygga vattenskadorna sparar föreningen mycket tid och pengar.

Redo för en kostnadsfri rådgivning eller offert?