Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bostadsrättsjuridik - grundkurs

Grundutbildningarna i bostadsrättsjuridik är våra mest uppskattade utbildningar där vi tar hjälp av en jurist från HSB Riksförbund som bryter ner juristspråket till förståeliga termer, ord och utgår från konkreta fall som är vanligt förekommande i styrelsens arbete.

En nyhet från och med hösten 2021 är att vi delat upp den tidigare grundutbildningen och fördjupningsutbildningen i fyra utbildningstillfällen och att samtliga nu tillfällen nu hör till våra grundutbildningar som är kostnadsfria för förtroendevalda i en HSB-brf.

Utbildningens innehåll - del 1

 • Övergång och medlemskap: Förutsättningar för medlemskap i brf, andelsförvärv, när kan styrelsen neka medlemskap mm.
 • Underhållsansvar: Fördelning av underhållsansvaret, ansvar vid vattenskador, om-, till- och nybyggnad - vilka beslut krävs

Utbildningens innehåll - del 2

 • Förverkandegrunder, t ex vanvård, störningar och hur dessa bör hanteras av styrelsen
 • Andrahandsupplåtelser

Utbildningens innehåll - del 3

 • Föreningens organ
 • När och hur kan styrelsen fatta beslut
 • Styrelse respektive stämmofrågor
 • Föreningsstämman
 • Jäv

Utbildningens innehåll - del 4

 • Bostadsrättsföreningen som fastighetsägare
 • Fastighetsägaransvaret - omfattning
 • Lagar inom området, t ex styrelsens ansvar enligt miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Skadeståndslagen mfl.

Kursavgift: Alla fyra utbildningstillfällen ingår i våra grundutbildningar och är kostnadsfria för förtroendevalda i Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Norr. Pris för icke medlem 1 600 kr + moms/utbildningstillfälle. Observera att du anmäler dig separat till varje del.

Här kan du ta del av villkoren för våra utbildningar

Till kalendariet och anmälan