Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En väl informerad styrelse gör ett bättre jobb

Att hantera ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar, inte minst gentemot övriga medlemmar. Bostadsrättsföreningar som är HSB-medlemmar har en unik fördel genom att organisationen HSB löpande stöttar och informerar om sakfrågor och nyheter. Styrelsen får dessutom tillgång till tidningen HSB Uppdraget, juridisk rådgivning, trycksaker och regelbunden brf-information – och en väl informerad styrelse gör ett bättre jobb.

Vi bryr oss

Ända sedan 1923 har HSB genomfört banbrytande idéer. Sopnedkastet, tvättstugan och barnstugan är inte bara HSB-uppfinningar – utan tecken på att vi bryr oss om din vardag. Allt vi gör, från att hjälpa våra medlemmar i köpprocessen till att utveckla boendet i Sverige, gör vi med engagemang.

Vi vill ge dig trygghet

HSB erbjuder en ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse och utbildar de andra ledamöterna. Vi erbjuder också juridisk och ekonomisk rådgivning i bostadsfrågor. Vi strävar efter att alltid göra en realistisk ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen.

Allt detta gör vi för att du som bor i HSB inte ska drabbas av ovälkomna överraskningar, som exempelvis kraftigt höjda hyror.  Eftersom det är vi som stannar kvar och förvaltar de hus vi byggt, är det viktigt att allt blir rätt från början. Eftersom våra hus håller i längden kan vi garantera en alldeles särskild trygghet.

Vi vill skapa hållbarhet

Vi arbetar aktivt för miljön. Inga bostäder får belasta jordens resurser mer än vad som är absolut nödvändigt. Det gäller allt från sopsortering, till hur du och dina grannar tvättar och vilka material vi väljer när vi bygger våra hus.

Smarta val i byggprocessen minskar husens energiförbrukning och de material som är farliga mot miljön byter vi ut mot material som gör att vår jord får en hållbar framtid. Dessutom skriver vi klimatavtal med de allra flesta av våra bostadsrättsföreningar. Det tjänar både din plånbok och miljön på.

Vi ger omtanke

HSBs målsättning har alltid varit att göra vardagen lite enklare. Vi letar alltid efter idéer som kan förenkla boendet. Dessutom har vi möjlighet att utmana orättvisor på högsta nivå och vi vågar komma med egna lösningar när vi tröttnar på byråkratin. Läs mer om HSBs svar på remisser, rapporter och undersökningar.

Vi arbetar tillsammans

HSB har alltid ägts av sina medlemmar. Vi är en kooperativ organisation där alla samverkar för att nå våra kulturella, sociala och ekonomiska mål. Tillsammans har vi skapat ett sätt att vara som ger våra medlemmar både inflytande och möjligheter att nå saker tillsammans.